Какво търсите?

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

Освен това, тя ще помогне на Вашата организация да функционира в системи за търговия с емисии. Обадете се на нашите експерти още днес за повече информация.

SGS може да извърши одит на Вашата организация по стандарт ISO 14064, части 1 и 2, за осигуряване на проверка на Вашите емисии парников газ и намаляването му. Работата по този международен стандарт повишава доверието към Вас на пазара и показва Вашата ангажираност за работа по екологични норми. Проверката от нашите експерти осигурява независимостта на Вашите оценки и отчети.

Стандарт ISO 14064 се състои от три части:

 • Част 1 - посочва изискванията за проектантска и развойна организация или инвентаризация на ПГ на ниво предприятие
 • Част 2 - посочва подробности за количествено определяне, следене и отчитане на намаляването на емисиите, и засилване на отстраняването от проекти за ПГ, и
 • Част 3 - представя изисквания и насоки за извършване на валидиране и проверка на информацията за ПГ (и се отнася за организации за верификация, каквато е SGS)

Внедрете стандарта ISO 14064 във Вашата организация и ще можете да:

 • Повишите последователността, прозрачността и достоверността на количественото определяне, следенето, отчитането и намаляването на ПГ
 • Установите и управлявате свързаните с ПГ отговорности, активи и рискове
 • Улесните търговията на надбавки или кредити за ПГ
 • Поддържате съставянето, разработването и внедряването на сравними и съвместими системи или програми за ПГ
 • Разработвате надеждни вътрешни механизми за количествено определяне, управление и отчитане на емисиите ПГ
 • Изграждате доверие със заинтересованите страни
 • Улеснявате разработването и внедряването на управленските стратегии на организацията за ПГ и плановете за бъдещето
 • Осигурите възможност за следене на работата и напредъка по намаляването на емисиите ПГ и/или увеличаването на премахването на ПГ

Измервате, отчитате и проверявате емисиите ПГ на Вашата организация с верификацията по ISO 14064 от SGS. Обадете ни се сега за план, който да е подходящ за Вашия бизнес.

ISO 14064 осигурява на промишлеността и държавата набор от средства за разработване на програми, целящи намаляване на емисиите ПГ.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги