Какво търсите?

ISO 14001 и OHSAS 18001 – Обучение по вътрешен одит

Това обучение на SGS по Вътрешен одит по ISO 14001 и OHSAS 18001 ви дава уменията за одит на интегрираните системи за управление на околната среда и здравето и безопасността във вашата организация.

Курсът ви дава възможност да разберете целта на интегрираната система за управление и обяснява принципите, които стоят зад нейното управление. Ще се научите и как да прилагате тези теории към ISO 14001 и OHSAS 18001.

В края на обучението ще можете да разберете взаимовръзката и интеграцията на ISO 14001 и OHSAS 18001. В допълнение към това ще можете да планирате и извършите одит на интегрирана система за управление в съответствие с ISO 19001.

Съдържание на курса:

  • Роли и отговорности на одиторите и главните одитори
  • Планиране и организиране на ефективен вътрешен одит
  • Събирането на обективни доказателства чрез интервюта, наблюдения, вземане на проби и бележки
  • Анализиране и тълкуване на данните с цел определяне на съответствието с изискванията
  • Одиторски доклади - добавяне на стойност, обективност, и включване на несъответствията
  • Проследяване - и как да се направи оценка на ефективността на коригиращите действия

Научете повече за курса на обучение на SGS по ISO 14001 и OHSAS 18001 - Вътрешен одит, като се свържете с нас още днес.

 

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Други услуги