Какво търсите?

ISCC сертифициране

Производството на енергия и гориво от биомаса е нов подход за осигуряване на световните доставки на енергия и биомаса за в бъдеще. За адресиране към този нов пазар ЕС създаде нови задължителни параметри за всички страни-членки на ЕС за устойчиво производство и преработка на биомаса в Директивата за възобновяема енергия (ДВЕ) (EU-RL 2009/28/EC). ISCC е усъвършенствана програма и първата призната схема за сертифициране на биомаса и биоенергия.

Представляваща глобална схема, концепцията на ISCC беше разработена, изпитана в пилотна фаза и одобрена от европейските и германските власти. Тя е базирана върху опита, ефикасна и ефективна като обхваща и въпросите на социалната устойчивост.

Приложима към цялата биомаса, ISCC помага на организациите да демонстрират отговорност по отношение на:

  • Намаляване на емисиите от парникови газове (ЕПГ)
  • Устойчиво използване на земята
  • Защита на националните биосфери
  • Повишаване на социалната устойчивост

ISCC PLUS предлага възможности за разширяване на сертифицирането на устойчивостта по отношение на храни, фуражи, технически/химически и други биоенергийни приложения (напр. твърда бимаса).

Предимство на сертифицирането

Нашата световна мрежа от квалифицирани одитори контролира и сертифицира устойчивата биомаса за производството на биогориво и биоенергия на всяко ниво от веригата на доставка. Сертифицирането на устойчивостта е важно за усилване на Вашата пазарна позиция. Като започнем от фермерите и селскостопанските търговци и преминем през заводите за масла и захар, биодизел и етанол и завършим с търговците на биогорива и независимите складове, ние покриваме всеки стадий от веригата на доставка.

В производството на фуражи, рани, биохимическата промишленост SGS предоставя чрез сертифицирането ISSC Plus нова алтернативна възможност за производители, пребработватели, търговци на дребно и промишлени марки да демонстрират тяхната готовност за управляват устойчиво своите вериги на доставка.

ISCC сертифицирането улеснява националната и международната търговия, отваря вратите за увеличаване на пазарния потенциал.

Свържете се с нас днес, за да научите как можем да бизнесът с биомаса на Вашата организация.

Международно сертифициране за устойчивост на въглерода (ISCC) от SGS - предоставя Ви международна, практична и прозрачна система за сертифициране на биомаса и биоенергия.

Свързани услуги

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България