Какво търсите?

Качество на околната среда в затворени помещения

Вашите съоръжения трябва да се преглеждат периодично, за да се гарантира, че шумът и замърсяването на въздуха и водата са на минимални нива за свеждане до минимум на всякакви вредни въздействия върху Вашия персонал. Доброто управление на околната среда в затворени помещения е разумно, но може да бъде и полезно – избягването на „синдрома на болната сграда“ ще намали броя на отсъстващите от работа и ще осигури постоянна заетост на Вашите съоръжения.

Нашите акредитирани екипи по качество на околната среда в затворени помещения проверяват Вашите съоръжения за наличие на фактори, които могат да предизвикат дискомфорт или заболяване на Вашите работници и на посетителите във Вашия обект. Проблемите със здравето могат се предизвикат от незадоволително качество на въздуха, бактерии и микроорганизми, химически замърсители, слаба вентилация, проблеми с температурата и влажността, прекалено силен шум и недостатъчно осветление. Ние можем да работим с Вас, за да преценим нуждите Ви и да разработим решения за осигуряване на чиста среда в затворени помещения за защита на Вашия бизнес.

Дейността ни в тази област е най-развитата в света. Нашите екипи се състоят от акредитирани експерти, хигиенисти, промишлени архитекти, микробиолози и инженери, които се специализират в областта на климатизацията. Нашите знания и опит в областта на околната среда се прилагат при усъвършенстването на административни, обществени и частни сгради, търговски центрове и центрове за развлечение, ресторанти, болници, хотели, училища и изследователски центрове.

Нашите услуги включват:

  • Преглед на системи за отопление, вентилация и климатизация
  • Установяване на замърсители в затворени помещения, напр. микроорганизми, които се пренасят по въздушен път, прахови частици и летливи органични съединения
  • Изследване на хигиенни, микробиологични и химически фактори
  • Проверка на шума и електромагнитните полета
  • Определяне на силата на светлината
  • Оценка на риска от азбест и други опасни вещества
  • Контролиране на качеството на водата в климатиците, охладителните и складовите съоръжения, в това число проверяване за легионела
  • Оптимизиране на потреблението на енергия във Вашите сгради

След години на натрупан опит в работата си с държавни учреждения и регулаторни органи по цял свят, ние разработихме специален софтуер, който ни позволява да направим оценка на Вашите сгради бързо и лесно. Софтуерът онагледява нашия анализ с помощта на цветова система за оценка, така че да можете веднага да видите къде е необходимо да се предприеме действие, което Ви позволява да определите приоритети и план за бъдещи подобрения.

Освен поддържане на Вашия обект, ние можем да започнем и от етапа на планиране и да предложим съвети за проектиране на нови конструкции, така че охладителната и отоплителната системи да доведат до максимум качеството на средата в затворени помещения.

Нашият сертификат за качество на околната среда в затворени помещения е доказателство за Вашия персонал и за акционерите, че Вашите съоръжения отговарят на необходимите нормативни изисквания. Свържете се с нашите експерти по качество на околната среда в затворени помещения още днес.

Специалистите на SGS по качество на околната среда в затворени помещения могат да направят преглед на условията за работа, за да се гарантира здравето и да се повиши производителността на Вашите екипи. Обадете ни се още днес, за да научите повече.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги