Какво търсите?

Одити по IETP

Световните стандарти за безопасност на играчките се подобряват и развиват постоянно. Важно е да внедрите подходящи и ефективни контролни мерки в цялата ви верига на доставка, за да гарантирате съответствие. Ние разполагаме с глобална мрежа от браншови експерти, които разбират нуждите на вашия бизнес, а също стандартите и изискванията, на които трябва да отговаряте, в това число тези на Етичната програма за играчки на МСИИ IETP.

Сертифицирането по IETP от SGS спомага да избегнете многобройни одити, повишава продуктивността и качеството на продуктите и по този начин пести време и пари на вашата организация. Спазването на изискванията демонстрира вашия ангажимент към етичните стандарти и придържане към кодекса за бизнес поведение на IETP.

Одити по IETP

Няколко големи производители и търговци на играчки приемат извършване на одити по този кодекс, който включва 14 основни елемента:

 • Процес на одит
 • Бизнес етика
 • Практики за наемане на служители
 • Специални защити
 • Работно време
 • Компенсации
 • Дисциплинарни практики
 • Принудителен и затворнически труд
 • Дискриминация
 • Механизми за подаване на жалби
 • Работни помещения
 • Пожар и аварийни ситуации
 • Околна среда, здраве и безопасност (EHS)
 • Общежития и столова

Етичната програма за играчки на МСИИ (IETP) е създадена през 1975 г. като сдружение на търговските асоциации за играчки от цял свят. Програмата IETP приема кодекса за бизнес практики през 1995 г. в отговор на увеличаващите се изисквания за законна, честна, безопасна и здравословна работна среда за служителите в сферата на производството на играчки. През 1996 г., този кодекс е разширен и допълнен от ръководство за превенция на пожари и подготвеност при аварии за фабриките за играчки по цял свят.

Ние сме акредитиран орган по IETP и нашата глобална мрежа от лаборатории за изпитване помага на вашата организация да поддържа съответствие с кодекса за бизнес поведение на IETP.

Свържете се с нас още днес, за да обсъдим вашите изисквания за сертифициране по IETP.
SGS може да помогне на вас и вашите доставчици да поддържате съответствие с изискванията на кодекса за бизнес поведение на Етичната програма за играчки (IETP) на Международния Съвет на индустрията за играчки (МСИИ) чрез цялостен одиторски процес.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services