Какво търсите?

IECEE Доклади за опасни субстанции

Отчитането на опасни субстанции, разработено от IECEE, може да определи и опише техните нива в материалите и компонентите използвани в електрическото и електронно оборудване. Списъкът с опасни субстанции описва материали за изпитване и не е предназначен за крайни продукти. Тази услуга тества артикулите спрямо най-новия стандарт на IEC за опасни субстанции и предоставя на Вашата компания доклади признати в цял свят.

Нашата глобална мрежа от лаборатории акредитирани по RoHS може да Ви предостави надеждни тестови резултати, които оценяват Вашите продукти спрямо различните световни изисквания за опасни субстанции. Вие ще получавате доклади от тестовете във формат определен от стандарта IEC 62321, включително и с онлайн достъп.

Елиминирайте двойните тестове, съкратете разходите и подобрете сигурността и управлението на данните с Докладите по IECEE ОС от SGS.

Рационализирайте изпитването на Вашите опасни субстанции (ОС) посредством услугите за IECEE ОС отчитане от SGS.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services