Какво търсите?

IEC

Тази схема насърчава хармонизирането на националните стандарти с един международен стандарт. IEC има за цел да реализира до максимална степен идеята за система от „един продукт, един тест, една марка“

СВ схемата е системата на Международната електротехническа комисия (IEC) за изпитване и сертификация на електрическо оборудване (IECEE). Призната в повече от 70 страни, схемата има над 30-годишна традиция.

Ние сме титулуван Национален Сертификационен Орган (НСО) и можем да Ви помогнем в подготовката на Тестови доклади и Сертификация по СВ, които дават възможност на продуктите Ви да демонстрират съвместимост със съответните стандарти в страните от СВ схемата на IEC. Удовлетворяването на изискванията към съответните IEC спецификации подобрява безопасността и продаваемостта на Вашия продукт.

Продукти включени в СВ схемата:

 • Кабели и шнурове
 • Батерии
 • Прекъсвачи на уреди
 • Автоматични контроли за електрически уреди за домакинството
 • Електрическа оборудване за медицинска употреба
 • ИТ и офис оборудване
 • Осветление
 • Инструменти за измерване
 • Електрически играчки
 • Преносими инструменти
 • Оборудване за домакинството и други
 • Електроника
 • Развлечения
 • Трансформатори и друго подобно оборудване
 • Аксесоари за инсталация и устройства за свързване
 • Инсталационно защитно оборудване
 • Прекъсвачи с ниско напрежение, висока мощност и др.

Тъй като ние притежаваме глобална мрежа от лаборатории за изпитване и технически експерти, ние сме Вашия идеален партньор, който може да Ви помогне да постигнете съвместимост със списъка от съответните IEC стандарти и да улесним достъпа Ви до световни пазари. Научете повече от SGS за това как СВ схемата може да помогне на Вашия бизнес.


 

Кандидатстването при SGS за тестов сертификат към СВ схемата на IEC може да редуцира нуждата от множество тестове и сертификации спрямо електрическите стандарти.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services