Какво търсите?

Схема за мониторирано одобрение на хигиена

Тя Ви помага и да разработите обучение в областта на хигиената на храните и да постигнете съответствие с международните регулации за хранителна хигиена.

Ако компанията Ви не притежава вътрешни процеси за независима оценка и управление на добри хигиенни практики, ние можем да помогнем. Нашата изчерпателна схема за мониторирано одобрение на хигиена е достатъчно гъвкава, за да бъде пригодена към Вашите нужди. Ние покриваме повечето дейности свързани с храни в отраслите на туризма и търговията включително:

 • Хотели
 • Ресторанти и кетъринг
 • Ресторанти за бързо хранене
 • Хранителни магазини 
 • Супермаркети

Нашите експерти по храните са подготвени да осъществят хигиенен одит, където и да се намирате. Това е възможно благодарение на нашата глобална мрежа и система за документиране със строги процедури за контрол на качеството за всяка страна. Ние можем да приложим схемата при различни условия на сложност и риск, като по този начин позволяваме да сравните различни Ваши бизнес операции. Измервайки Вашето представяне спрямо установения стандарт осигурен от нашата програма, Вие можете да го използвате като база за Вашите схеми за възнаграждение и измерване на представянето. Освен това, ще можете да правите сравнения по област, регион или бранд и да съблюдавате тенденциите в тяхното представяне във времето.

Типичният одит за хигиена на храните, който извършваме, включва подробна оценка на:

 • Структура на сградата
 • Режим на почистване
 • Доставки
 • Документация, мониторинг и архиви
 • Аварийни процедури 
 • Оборудване и сграден фонд
 • Излагане на храна на показ
 • Лична хигиена
 • Контрол за вредители
 • Боравене с продукта
 • Области за съхранение
 • Надзор, инструктаж и/или обучение
 • Контрол на температурата   

Свържете се с SGS, за да научите как можем да Ви помогнем да подобрите хигиенните практики и да удволетворите регулаторните изисквания.

Схемата за мониторирано одобрение на хигиена на SGS е одиторска система за хигиена, която носи измерими подобрения във Вашите добри хигиенни практики.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги