Какво търсите?

Оценка на риска за здравето на хората

Излагането на въздействието на емисии, утайки и химикали, които са странични продукти на промишлените процеси, може да създаде опасности за здравето на Вашите служители и посетителите във Вашия обект. За да предпазите хората си от рисковете за здравето от замърсители, нашата оценка на риска за здравето на хората е неразделна част от Вашия план за управление на околната среда.

С помощта на най-новия софтуер и технологии за изображения, при нашата оценка на риска за здравето на хората се използва компютърно картографиране, за да се симулират потенциални пътища на замърсяване. Ние разглеждаме нивата на концентрация и потенциалната степен на излагане на неблагоприятно въздействие. Ние преценяваме какво би било неблагоприятното въздействие върху работниците на Вашия обект, а също и върху местното население.

Ние можем да съпоставим тези данни с най-актуалната токсикологична информация от международни бази данни, за да определим безопасните нива в момента при всеки сценарий.

Ние проверяваме и потенциалното въздействие върху ресурсите от подпочвени води и местните екосистеми.

Нашата достоверна оценка на риска за здравето на хората ще позволи на нашите опитни екипи да вземат под внимание всички действия, които трябва да предприемете, за да спазите нормативите за оптимално здраве и безопасност на Вашия обект. Обадете ни се още днес за решения за защита на Вашите хора.


 

За да се намалят рисковете за здравето на Вашия обект, SGS предоставя оценка на риска за човешкото здраве. Обърнете се към нашия опитен екип още днес, за да предпазите Вашите работници и да осигурите безопасна и здравословна среда за работа.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги