Какво търсите?

Дейности в сферата на услугите

Обадете се на нашите експерти по хотелиерство още днес.

В хотелиерството Вашата репутация е под постоянно наблюдение. Важно е да изградите доверие и увереност във Вашите услуги за създаване на положителни преживявания за клиентите и за насърчаване на гостите да дойдат отново. Поддържането на високи стандарти за хигиена, здраве и безопасност е от решаващо значение за успеха на Вашия бизнес. Вашата дейност трябва да отговаря или да надвишава стандартите в отрасъла и да спазва съответните разпоредби по отношение на здравето, безопасността и околната среда.

Ние от SGS предлагаме широка гама от дейности в сферата на услугите, които включват одит и изпитване на всички аспекти на дейностите в индустрията на услугите. От хотели, ресторанти и кетъринг услуги до магазини за хранителни стоки, минимаркети, училища и болници – ние работим с Вас, за да помогнем на персонала Ви при спазването на стандартите за безопасност на храните, качество и околна среда. Ние предлагаме услуги по одитиране, лабораторни изпитания, сертифициране, а също и обучение, за да разполага Вашият персонал с всичко необходимо за поддържане на най-високите стандарти за хигиена.

Можете да се възползвате от нашата международна експертиза в услугите по инспекция, верификация, изпитване и сертифициране. Нашата пълна гама от услуги гарантира, че Вие ще се усъвършенствате непрекъснато, което ще спомогне за намаляване на риска, повишаване на производителността и осигуряване на съответствие с договорните и регулаторни изисквания, и за защита на Вашата репутация. Ние Ви партнираме за разработването на специален набор от средства, които да Ви помогнат да разпознавате и намалявате риска, а също и да разграничавате и повишавате видовете ефективност за непрекъснато удовлетворяване на очакванията на Вашите гости.

Съчетайте и подберете нашата гама от специализирани хотелиерски услуги, които включват:

Система за одобрение с мониторинг: нашата световна, независима система за одобрение в бизнеса с храни, насочена към осигуряване на измерими подобрения в действащите стандарти за безопасност на храните.

Обучение в областта на хигиената на храните: гарантира адекватно обучение на Вашия персонал за въвеждане и поддържане на високи стандарти за хигиена на храните за защита на хората от небезопасни практики по отношение на храните.

Услуги за лабораторни изследвания: поддържане на високи стандарти за хигиена на храните и управление на риска от отравяне на храните с редовно наблюдение на проби от повърхности, храна, въздух и вода, изпитани от нашите акредитирани лаборатории.

Сертифициране на системи и услуги: сертифициране на Вашите услуги, което ще Ви помогне да повишите стандартите и да подкрепите Вашите твърдения за услугите, които предоставяте, с което ще подобрите начина, по който се възприема Вашето учреждение и организация в очите на Вашите гости и клиенти.

Таен клиент и таен купувач: наблюдение на качеството на обслужване на Вашите клиенти, за да се гарантира, че то е положително и професионално.

Поемете контрола върху здравето и безопасността, и съответствието на изискванията за околна следа, за да намалите риска и да пазите репутацията на Вашия бизнес. Обадете се на нашите експерти още днес.

Услугите на SGS в областта на хотелиерството Ви осигуряват гама от одити, изпитване и сертифициране за подобряване на спазването на регулаторните изисквания и за вдъхване на доверие у Вашите клиенти и тур-оператори.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги