Какво търсите?

Програма за обслужване в хотелиерството

Международните рейтингови системи драстично се различават по своя формат, ключови показатели за ефективност (КПЕ) и прозрачност. Нашата програма за обслужване в хотелиерството ви помага да се откроите от другите, като предлагате на клиенти, туроператори и застрахователи независимо проверено потвърждение на практиките за безопасност на храните и управление на околната среда във вашия обект.

За разлика от съществуващите схеми за сертифициране, тази програма е доброволна и се базира на редовни, внезапни оценки на обектите от трети страни. Тя помага да се гарантира, че ръководството е запознато с потенциалните рискове и предприема необходимите мерки за намаляването им.

Модули

Тази програма съответства на нуждите на пазара и се състои от четири комплексни модула, всеки от които се фокусира върху определена проблемна област. Те са следните:

 • Риск – безопасност на храните, безопасност на водата, безопасност на сградите, сигурност, киберсигурност и непрекъснатост на дейността
 • Устойчивост – опазване на околната среда, управление на отпадъците и енергоспестяване
 • Корпоративна социална отговорност – благосъстояние на служителите, участие на общността и зачитане на многообразието
 • Тестване на качеството на обслужване – извършване на тайни проверки или обикновени посещения на гости без знанието на вашия обект

Резултатите от одит могат да се използват за съпоставителен анализ и сравнение на предприятията както в местен, така и в международен мащаб. Нашите одитори предоставят надеждни резултати, където и да се намират, като по този начин гарантират съпоставимост на резултатите от одит в целия свят. В допълнение към това, клиентите могат да определят и анализират тенденции с помощта на инструмента Steton.

Начин на действие

Участващите в тази програма компании постигат съгласие за модулите, които ще бъдат включени, за минималния брой интервенции и редовните внезапни оценки. Броят на оценките на място може да варира в зависимост от ефективността на обекта и всички идентифицирани рискове. Всички тестове на проби се извършват в лаборатория, акредитирана по ISO/IEC 17025.

Нива на сертифициране на HX на SGS

Обектите, покриващи критериите на програмата за обслужване в хотелиерството, получават сертификат за съответствие и могат да използват маркировката за потвърдена ефективност на SGS в помещенията и маркетинговите инструменти, за да изтъкнат своя успех. Освен това, отговарящите на изискванията обекти могат да получат сертификат за едно от трите нива, в зависимост от техния резултат или способност да отговорят на изискванията на всеки модул. Нивото на сертифициране, дадено на определен обект, отразява неговия ангажимент към заинтересованите страни и включва:

 • HX Silver – за резултат между 65% и 84%
 • HX Gold – за резултат между 85% и 94%
 • HX Platinum – за резултат 95% или повече

Комбинация от задължителни и свободно избираеми схеми

Нашата програма за обслужване в хотелиерството допълва задължителните модули и съчетава в едно цяло потребностите за законово съответствие с най-доброто от свободно избираемите схеми:

 • Програма за мониторинг на хигиената на SGS
 • Codex Alimentarius CAC/RCP 1 – 1969 Rev. 4 (2003)
 • Предпоставките за НАССР
 • Федерация на туроператорите – хигиена на храните, Предпочитан кодекс за дейността (юни 2007 г.)
 • Проверени граници за тестване и за свабиране: DIN 10516:2009-05, хигиена на храните – почистване и дезинфекция
 • Приложими местни разпоредби

Защо да изберете програмата за обслужване в хотелиерството от SGS?

Нашите експерти работят в почти всеки регион по света, говорят местния език, разбират културата на местния пазар и работят последователно и достоверно. Ние разполагаме с хармонизиран подход за предоставяне на услуги на нашите клиенти, като използваме най-голямата независима мрежа от експерти в сферата на хотелиерството и ресторантьорството в света и предоставяме сертифицирани услуги по верификация.

Научете повече – свържете се с нас днес.

Разширете бизнес възможностите, управлявайте и намалявайте рисковете и представете вашия хотел на туроператори и туристи с програмата за обслужване в хотелиерството на SGS.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги