Какво търсите?

Облекло с висока видимост

Ние тестваме флуоресцентните основни материали и светлоотразителните материали, използвани в облеклата с висока видимост и личните предпазни средства (ЛПС). Нашите светлоотразителни тестове и други проучвания се провеждат съгласно националните и международни стандарти, в това число:

  • ANSI/SEA 107 – Американския национален стандарт за предпазно облекло с висока видимост, разработен от Американския национален институт по стандартите/Международната асоциация по предпазни облекла
  • EN 471 – Сигнално облекло с висока видимост (за професионална употреба), съгласно европейската директива 89/686/ЕИО

Тези разпоредби определят основните изисквания за безопасност, на които трябва да отговарят ЛПС, в това число използване на флуоресцентен материал и спецификация за светлоотразителни материали.

При светлоотразителните материали светлинните лъчи се връщат в посоката, от която са се появили. Това свойство може да се постигне чрез включване на специално оформени оптични елементи във въпросните материали. Тези светлоотразителни елементи могат да се включат в предпазни жилетки, якета и друго облекло. Характеристиките на светлоотразителните материали се определят чрез измерване на коефициента на светлоотразяване при определени ъгли на осветяване и наблюдение.

Ние оценяваме дизайна на дадено облекло според това колко голяма площ заема основният материал, светлоотразителният материал и комбинираният висококачествен материал. Ние също така правим оценка спрямо изискванията за минимална ширина за светлоотразителните материали, както и броя и дизайна на лентите, ако са налични.

Освен това, при основния (флуоресцентен) материал се тества неговата хроматичност - качеството на цвета, независимо от яркостта и осветяването - интензитетът на излъчената светлина в дадена посока от единица площ.

Свържете се със SGS сега, за да разберете как нашите тестове на ЛПС могат да помогнат за спазването на съответните стандарти, за безопасността на служителите и потребителите и за намаляването на бизнес риска.

SGS тества облекла с висока видимост, за да гарантира спазването на съответните стандарти и безопасността на вашите продукти.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services