Какво търсите?

Управление на ЗБУТ

В цеха или на строителната площадка, вашите служители - собствени както и тези на подизпълнителя, трябва да работят заедно, използвайки различни материали и оборудване. Нещастните случаи могат да имат пагубни последици за служители, външни лица и за вашата организация. Нашето управление на ЗБУТ осигурява съгласуваност и мониторинг, за да гарантира здравето и безопасността на вашите работници, както и съответствие с изискванията за създаване на ЗБУТ.

Защо да изберете управление на ЗБУТ от SGS?

Независимо дали сте строителен предприемач, главен изпълнител или строителна фирма, ние можем да ви помогнем:

 • да предложите проактивни мерки, които да предотвратят инциденти, преди те да се проявят като злополуки
 • да съгласувате всички аспекти на здравето и безопасността на вашия строителен проект 
 • да изготвите проектоплан за здраве и безопасност, както и да проверите всички съществуващи и предложени планове
 • да удовлетворите всички приложими предписания и изисквания за създаване на ЗБУТ
 • да гарантирате здравето и безопасността на работниците, да намалите опасностите от злополуки и да подобрите производителността на работната площадка
 • да получите експертен съвет и препоръки за бъдеща поддръжка на безопасността, и да изградите дългосрочна култура на безопасност
 • да осигурите пълно съответствие с Директива 92/57/ЕЕС на ЕС

Управление на ЗБУТ на световно ниво от водещия световен доставчик

Като водещ доставчик на управление на ЗБУТ, ние ви предлагаме ненадминат опит, ресурси и експертни умения. Освен това, с нашия уникален глобален обхват, ние можем да изпратим опитни и квалифицирани координатори по безопасност на вашата строителна площадка или предприятие, независимо къде са базирани дейностите ви.

Нашите услуги по управление на ЗБУТ включват:

 • координация на безопасността през фазите на проектиране, производство и строителство
 • препоръки за превантивни мерки
 • документи за съгласуване
 • анализ на риска за безопасността
 • верификация и разработване на планове за безопасност и здраве
 • вътрешен контрол на лицензите
 • верификация на разрешения за достъп
 • контрол на достъпа за определени райони 
 • контрол на сертификатите за кранове и оператори
 • контрол на колективната защита 
 • контрол на личните предпазни средства (в това число каски, ръкавици и обувки)
 • контрол на сигнализацията за безопасност
 • определяне на маршрути за движение/евакуация
 • осигуряване на външни координатори по ЗБУТ
 • насоки/координиране във връзка с разпоредбите за ЗБУТ
 • редовно отчитане и докладване, фокусирани върху несъответствия, коригиращи/превантивни действия и статистически данни
 • курсове за обучение по безопасност

Свържете се с нас днес, за да разберете как нашето управление на здравословните и безопасни условия на труд може да ви помогне да бъдете в съответствие с всички изисквания за създаване на ЗБУТ.

Управление от SGS на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) - гарантирайте здравето и безопасността на вашите работници, както и съответствие с изискванията за създаване на ЗБУТ.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги