Какво търсите?

Работен семинар за контрол на опасните вещества

Прилагането на най-добрите практики в бранша на всеки критично важен етап от производството на текстил и облекло (като боядисване и печат, пране и окончателна обработка), както и от производството на кожени изделия, може да смекчи повечето от проблемите, свързани с опасни вещества, които обикновено се срещат по веригата на доставка. Осигуряването на ефективна система за управление на химичните вещества в заводите и в по-разширената верига на доставка ще помогне на бранша да направи една стъпка напред към постигане на целта за нулево изхвърляне и към устойчиво подобрение, при постигането на съответствие със списъците на ограничените вещества RSL/MRSL.

Описание и характеристики на курса

Този интерактивен работен семинар за напреднали използва управлението на химичните потоци (CFM) като основна концепция и е разработен за професионалисти, които управляват химически проблеми в заводите. Работният семинар за контрол на опасните вещества, който се провежда на модулен принцип, е свързан с определени производствените процеси. Той позволява на участниците да подобрят своята техническа компетентност в областта на управлението на химични вещества, оценката на риска и проследяемостта, свързани със съответните условия в техните производства и заводи.

Всеки модул от работния семинар обхваща ключови аспекти от управлението на химичните вещества, свързани със съответния производствен процес, включително входни аспекти, аспекти по време на процеса и изходни аспекти. Ние запознаваме участниците с най-новите и най-добри практики в бранша, представени от глобални експерти. Ние също така насърчаваме участниците да споделят опит със своите колеги от бранша, така че отделните доставчици да могат да подобрят своята техническа компетентност. В резултат на това, цялата верига на доставка може да играе значима роля в осъществяването на положителни качествени промени, които да спомогнат за постигане на напредък към целта за нулево изхвърляне.

Набор от инструменти за управление на химичните потоци (CFM toolkit)

Участниците ще получат практичния набор от инструменти за управление на химичните потоци (CFM toolkit) и ще научат как да го използват. Проектиран от SGS, наборът от инструменти ще позволи на тези, които работят в областта на съответствието с разпоредбите за химичните вещества, да откриват и идентифицират присъщите рискове преди и по време на производство, а след това да извършват ефективни оценки на риска, като по този начин минимизират цялостния риск. Наборът от инструменти е безценен за проследяване, записване и вземане на мерки относно употребата на химичните вещества, превръщайки управлението на химичните вещества в по-прозрачен процес от всякога.

Симон Рaйс
Работен семинар за контрол на опасните вещества в текстилната промишленост
Симон Рaйс
Работен семинар за контрол на опасните вещества в кожената промишленост

Новаторско обучение, което внася положителни промени 

Изпълнението на целта за нулево изхвърляне е важно за текстилната и кожената промишленост, и допринася за глобалната кампания за детоксикация на тези индустрии. Воден от опитни обучители, които са експерти в своята област, и представящ информация за най-новите практики в бранша, работният семинар за контрол на опасните вещества дава възможност на веригата на доставка да засили управлението на химичните вещества, и насърчава заводите да правят непрекъснати подобрения на всяка стъпка от производството.

Свържете се с SGS днес, за да получите повече информация.

Работен семинар на SGS за контрол на опасните вещества, насочен към специалисти в областта на текстилната и кожената промишленост – предприемане на положителна крачка напред към подобряване на управлението на химичните вещества във вашата верига на доставка.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services