Какво търсите?

Екологично строителство

Нашият екип екип за зелени сгради предлага широка гама от услуги за консултации, оценки, проби и сертифициране на фирми за недвижими имоти, строителни фирми, собственици и управители на имоти, производители на строителни материали и ползватели на сгради. Обадете ни се още днес, за да разберете каква е ползата от нашите решения за екологични сгради. 

Една зелена или екологична сграда повишава икономичността при потреблението на енергия, вода и материали. Тя е резултат на проект, който пести ресурсите и намалява отрицателното въздействие върху здравето на хората и околната среда през целия експлоатационен живот на сградата – от изграждането и експлоатацията до обновяването и премахването.

Зелените сгради функционират много по-ефективно от обикновените сгради. Те могат да Ви спестят пари, да повишат производителността на Вашия персонал и финансовата оценка на Вашата компания, и да допринесат за показване на Вашата ангажираност към устойчивото развитие.

Като гаранция за пълната си безпристрастност, SGS не се занимава с производствени, търговски и финансови дейности, които биха могли да компрометират нейната независимост и неутралитет. Тази основна ценност и нашите всеобхватни знания и опит ни позволяват да предлагаме интегриран и прозрачен подход към услугите, свързани с екологичното строителство. Ние гледаме на Вашия проект като на комплексен процес, който включва най-различни задачи и изисква многостранни професионални умения. Нашият подход спомага за постигане на Вашите цели за устойчиво развитие своевременно и в рамките на бюджета.

Нашите услуги, свързани с екологично строителство, включват:

  • Технико-икономическа обосновка за оценката на базови проекти
  • Консултации за екологично строителство и съдействие за водещи разработки в енергообезпечаването и екологията, и други програми за сертифициране на екологично строителство
  • Симулиране и моделиране на енергия и осветление за сгради
  • Основно и разширено пускане в експлоатация от трета страна 
  • Услуги, свързани с устойчивостта на сградите и с въглеродните емисии, в това число анализ на въглеродния отпечатък и други услуги, например, „оценка на жизнения цикъл“ и „прогнози за оставащия експлоатационен живот“
  • Вземане на проби и изпитания на качеството на въздуха в затворени помещения, в това число биологични изследвания с помощта на второ поколение технология с аденозинтрифосфат-метрия
  • Услуги за управление на енергийната ефективност
  • Изпитания на характеристиките на материалите за екологично строителство
  • Системи за управление на енергийната ефективност и сертифициране - EN16001 и ISO 50001

Увеличете стойността на Вашия сграден фонд и реализирайте икономическата, социална и екологична полза от по-висока ефективност на ресурсите – обадете се на нашия екип още днес.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги