Какво търсите?

Добри практики спа-центрове

Професионалните спа процедури, като масаж, процедури за лицето и тялото, най-вероятно са на основата на водата. Поради това, спа съоръженията трябва да отговарят на местните разпоредби и приложимите изисквания за здраве и безопасност, да ограничават риска от инциденти и да се прояви необходимата добросъвестност и отговорност, ако възникне инцидент.

С нашата международна експертиза на водеща компания за инспекция, верификация, изпитване и сертифициране, ние непрекъснато се стараем да предоставим водещи на пазара услуги, които надминават очакванията на клиентите, когато и да са необходими. Вие можете да се възползвате от нашата експертиза, за да повишите безопасността и да ограничите риска от инциденти, свързани със здравето и в рамките на Вашите спа съоръжения. Ние оценяваме текущите Ви спа практики и Ви предоставяме обединени отчети, в които е документирана комплексната оценка и които играят ролята на ценни управленски инструменти.

Нашата програма за добри спа практики може да подобри Вашата репутация, като Ви предлага независимо потвърждение за качество на Вашите спа съоръжения чрез периодичен и независим мониторинг. Ние акцентираме върху следните ключови области:

Одит на спа практики: Ние извършваме необявен одит, за да видим доколко Вашите съоръжения съответстват на добрите практики в областта на спа-центровете. Ние проверяваме състоянието на Вашата инфраструктура, водоснабдяването и съоръженията, грижите за гостите и тяхната безопасност, качеството на услугите, почистването и хигиената, използването и боравенето с химикали и управлението на комплекса.

Преглед на процедурите, практиките и архивите: Ние осигуряваме дневник за ежедневно водене на работните процедури и верификации, необходими при почистване, изпитване и поддръжка. Ние правим преглед на Вашите дейности и верифицираме Вашите архиви при всяко посещение.

Вземане на проби и изпитване: Анализ на място на Вашия басейн и минерална вода от нашите акредитирани лаборатории. Ние изпитваме микробиологичните параметри, в това число легионела.

Система за оценяване и отчитане: Нашият одит и лабораторен анализ разполага със система за оценяване. Нашият отчет включва данни за областите, които имат нужда от подобрение за постигане на съответствие.

Сертифициране и използване на марката SGS Good Spa Practices™ mark: Издава се сертификат за участие, който показва придържане към нашата програма, за комплекси, които изпълняват минимална годишна програма от четири одита и валидни изпитания с вода и тампон.

Ние можем да предоставим и гама от услуги при поискване, в това число таен клиент, вътрешно съпоставяне, допълнително изпитване, техническа помощ в случай на предупреждение от лаборатория и оценка на риска от легионела.

Свържете се нашия търговски екип, за да се включите в нашата програма за добри практики в спа-центрове и да научите повече как нашите услуги за спа-центрове могат да подобрят Вашия бизнес.

С програмата за добри спа практики от SGS се осигурява независим стандарт за качество за Вашите спа съоръжения. Обадете се на нашия търговски екип още днес, за да научите как могат да се подобрят Вашите спа услуги.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги