Какво търсите?

Добри практики по околната среда

В хотелиерството Вашият ангажимент към стопанисване на околната среда е важна част от успеха на Вашия бизнес. Вашите съоръжения трябва да с в крак със стандартите в отрасъла и законите и разпоредбите за околната среда. Възползвайте се от нашата международна експертиза в услугите по инспекция, верификация, изпитване и сертифициране. Нашият пакет от услуги, предназначени за хотелиерството, обхваща тези аспекти, които са важни за защитата на Вашата околна среда, постигането на спазване на регулаторните изисквания и гарантирането на рентабилност и ефективност на Вашата дейност.

Нашата програма за добри практики в областта на околната среда е предназначена да Ви даде възможност да направите преглед на съществуващите процедури и практики, за да определите доколко те съответстват на това, което се смята за съвременна или най-добра практика в ефективния подход към управлението на околната среда.

Програмата включва следните основни аспекти:

Одит на място: Проверка на поддържането на Вашите сгради, подемното оборудване и други инсталации, климатичната система, проверка на вентилационната и водоохлаждащата системи за легионела, съхранение на запалителни материали и химически продукти. Анализ на оползотворяването на водата, управление на отпадните води, емисиите във въздуха и потреблението на енергия, включително разпределението, разходите и въздействието на използването на енергия върху околната среда. Нашите препоръки за мерки за икономии на енергия включват слънчева енергия и оптимизиране на генераторите на топлина и степента на осветление. Нашият подробен доклад ще акцентира върху това как сте спазили всички приложими разпоредби и ще включва подробен план за поддръжка, включително предотвратяване на пожари.

Вземане на проби и изпитване: Нашите услуги по изпитване на околната среда ще гарантират, че Вашите съоръжения съответстват на нормативните стандарти за околната среда. Нашата международна мрежа от акредитирани лаборатории извършва изпитания на място и в лабораториите съгласно критериите за Вашите тур-оператори и регулаторни органи. Резултатите се документират в доклад, който може да се използва за доказателство за Вашето съответствие.

Допълнителни услуги, свързани с околната среда: Програмата може евентуално да се пригоди за Вашите конкретни изисквания чрез добавяне на функции или приспособяване за Вашите нужди, напр. качество на въздуха на закрито, оценка на риска от легионела и допълнителни изисквания или проби за изпитване на околната среда.

Ние знаем, че имате конкретни нужди за всичко, като се започне от водата в басейна и се стигне до напояването на игрища за голф, климатични и вентилационни системи, които да отговарят на най-високите стандарти на Вашите клиенти. За да сте сигурни и спокойни, че сте убедили Вашите клиенти и тур-оператори, обадете се на нашия търговски екип още днес.

Услугите, свързани с околната среда във връзка с хотелиерството, от SGS са гама от услуги по контрол на състоянието на околната среда, предназначени специално за хотелиерството. Свържете с нашия търговски екип от експерти по околната среда сега, за да разберете повече.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги