Какво търсите?

Обучение по добри дистрибуторски практики (ДДП) за фармацевтичния отрасъл

Това обучение предоставя на участниците система за качество за складовете и прцесите на дистрибуция в областта на медикаментите.

ДДП демонстрират, че организациите са поели ангажимент за качество във всеки аспект от техните услуги по отношение на клиентите и на фармацевтичния отрасъл.

Обучението по ДДП осигурява увод към добрите производствени практики (ДПП) за фармацевтичния отрасъл и тяхната роля в осигуряването на безопасността на фармацевтичните продукт при транспортиране и съхранение. Спазването на изискванията на ДДП е доказателство, че организациите са способни да доставят продукти с добро качество, както е предвидено от производителите на фармацевтични продукти, с което те осигуряват обслужване на сектора на здравеопазването в качеството си на важен партньор в неговата верига на доставка.

Нормативните и законодателни указания за ДДП оказват голямо влияние върху производството на фармацевтични продукти. Това обучение предлага на участниците възможността да споделят и обсъждат с кобеги и експерти указанията и опита си в ДДП, които са подходящи за отрасъла на производителите на лекарства.

Обучението е ориентирано към веригите на доставка на фармацевтични продукти за хуманитарната медицина, от производителите на суровини до производството на завършени продукти и е специално посветено на процесите в складовото стопанство и дистрибуцията.

Темите, обхващани от това обучение, включват:

  • Разпределение на температурата и разпоредби за логистиката
  • Управление на хладилната верига
  • Повторно пакетиране, повторно етикетиране и управление на материалите за клинични изпитвания
  • Система за управление на качеството, оценки на риска, общи проблеми

В края на това обучение, участниците ще могат да:

  • Разбират как техният принос се вмества в рамката на качеството в дадена организация
  • Знаят как различните отдели функционират заедно по отношение на планирането на качеството, безопасността и ефективността на фармацевтичните продукти, разбирани като междуфункционална отговорност.
  • Разбират причината за спазването на правилата на добрите производствени практики (ДПП) / добри дистрибуторски практики (ДДП) и развиват положителното отношение специално към ДДП

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS още сега, за да научите повече за обучението по добри дистрибуторски практики.

Свързани услуги

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България