Какво търсите?

Сертификация за добри дистрибуторски практики (ДДП) за фармацевтичния отрасъл

Поддържането на безопасността и качеството на Вашите продукти по време на дистрибуцията е от най-голямо значение при фармацевтичните продукти.

Сертификацията за добри дистрибуторски практики (ДДП) за фармацевтични продукти демонстрира стремежа Ви към добри дистрибуторски практики и качество във всеки аспект от Вашите услуги.

Добрите дистрибуторски практики (ДДП) представляват система за качество за складове и дистрибуционни центрове на медикаменти. Международно приетите нормативни актове за ДДП за фармацевтични продукти изискват дистрибуторите на такива продукти да спазват съответните стандарти в работата си. Схемата гарантира, че в цялата Ви верига на доставка са внедрени системи за управление на качеството, от ранната доставка на суровини до производствените цехове до окончателната доставка на завършените лекарства до крайния потребител. Независима оценка за съответствие с изискванията на международните ДДП е най-ефективният начин да установите, че Вашата система за управление на качеството отговаря на указанията за ДДП.

SGS е глобално признат лидер в сертификациите във фармацевтичния отрасъл По време на процеса на сертификация за ДДП за фармацевтични продукти нашите висококвалифицирани одитори анализират Вашите процеси и правила заедно с тези на партньорите Ви от веригата на доставка, за да гарантират, ме Вие непрекъснато доставяте продукти с добро качество съгласно намеренията на производителите на фармацевтични продукти .

Валидният сертификат за ДДП от SGS демонстрира, че Вашата организация е поела ангажимент за качество във Всеки аспект от Вашите услуги и за превръщането Ви във важен партньор във веригата на доставка наверигата на доставка в здравеопазването. Свържете се с нас за да научите повече за процедурата за сертификация за ДДП във фармацевтичния отрасъл.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services