Какво търсите?

ГСФ

Демонстрирайте оперативната съвместимост на уредите със сертификацията на уреди по Глобалния Сертификационен Форум (ГСФ) от SGS.

Сертификацията по ГСФ изисква новите GSM устройства да преминат през серия от общоприети от индустрията тестове. Сертифицирането не само води до повишена оперативна съвместимост между устройствата, но и намалява разходите на операторите за приемни изпитания.

Ние притежаваме глобална мрежа от лаборатории за тестване на GSM-и и предлагаме широка гама от услуги, за да гарантираме, че Вашите продукти отговарят на нуждите на мрежовите оператори, включително:

  • Услуги по изпитване при първи контакт
  • GSM лаборатории
  • Изпитване на възможности по GSM & GPRS протокол
  • Изпитване на възможности по UMTS/UMTS & GSM протокол за предаване
  • Изпитване на възможности по GSM/GPRS/EGPRS/AMR протокол
  • Аудио
  • Тестове за активатори на приложения (за GSM и 3G устройства)

Възползвайте се от съкратения период за пускане на продукти на пазара и избегнете скъпото и времеемко дублиране за тестване на Вашите продукти. Успешното завършване на процеса по сертифициране ще увери мрежовите оператори, че Вашите устройства ще работят правилно в тяхната мрежа, ще доставят безпроблемни роуминг услуги и ще свържат бранда им с висококачествени услуги.

Ползите от този тип сертифициране са универсални за всички видове мобилни телефони и безжични устройства, от малки мобилни телефони, PDA-и и смартфони до карти за безжичен броудбанд, USB донгъли и модули, които са вградени в лаптопи, потребителска електроника и устройства от типа M2M.

Научете как сертификацията на SGS по ГСФ може да допринесе за Вашия бизнес.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services