Какво търсите?

Обучение в областта на хигиената на хранителните продукти

Услугите на SGS, свързани с обучение в областта на хигиената на хранителните продукти, гарантират, че вашата фирма ще спазва разпоредбите за хигиената на хранителните продукти според промишлените стандарти.

Нашето обучение в областта на хигиената и безопасността на хранителните продукти свежда до минимум риска от замърсяване или отравяне на хранителните продукти, като защитава както клиентите, така и вашата репутация.

Ние работим заедно с Highfield - световен доставчик на материали за обучение по безопасност на хранителните продукти и предлагаме обучение за предприятия за преработка на хранителни продукти, търговци на дребно, ресторанти, заведения за обществено хранене и различни организации, участващи във веригата на доставка на хранителни продукти. Ако вашата компания попада в някоя от тези категории, вашето правно задължение е:

  • Да внедрите система за управление на безопасността на хранителни продукти
  • Да гарантирате, че всички членове на персонала посещават съответните курсове, свързани с хигиената на хранителните продукти
  • Да поддържате съответните стандарти, свързани с хигиената на хранителните продукти  

Ние издаваме сертификат за безопасност и хигиена на хранителните продукти на лицата, посещаващи нашите курсове, които са организирани на три нива на обучение:

  • Ниво 1: Курсове, предназначени за нискорискови служители от сферата на общественото хранене, които не влизат в пряк контакт с хранителните продукти (например бармани, сервитьори, доставчици в кухни)
  • Ниво 2: Курсове, предназначени за високорискови служители от сферата на общественото хранене, които влизат в контакт с хранителните продукти, или тези, които носят отговорност за критична контролна точка - както е посочено в схемата на вашата компания за Анализ на риска по отношение на критичните за овладяването му точки (HACCP)
  • Ниво 3: Курсове, предназначени за лица, заемащи надзорни или управленчески длъжности, които носят отговорност за служителите от сферата на общественото хранене

Обучението на вашия персонал и ръководители на най-добрите практики в областта на хигиената представлява важна стъпка при разработването на култура за безопасност на хранителните продукти. Ако не направите това, ще се повиши рискът от замърсяване на хранителните продукти и от влошаване на здравословното състояние на потребителите. На свой ред, това може да доведе до неудовлетворение сред потребителите, потенциално повишаване на разходите за правни услуги и загуба на вашата добра репутация и пазарен дял.

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашето обучение в областта на хигиената на хранителните продукти може да ви помогне да избегнете тези проблеми, да ви гарантира спазване на регулаторните изисквания и да защити потребителите.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги