Какво търсите?

Тестове за запалимост

В днешната глобална икономика, потребителските стоки трябва да отговарят на много различни местни регулации и изисквания. Несъответствието с тези регулации може да доведе до неочаквани разходи и дори до вреди за клиентите Ви и непоправими щети за бранда Ви. Ние в SGS поддържаме глобална мрежа от лаборатории с достъп до модерна изпитвателна апаратура за запалимост. Нашите отлично обучени техници и одитори работят с Вас, за да разберат и подкрепят настоящата Ви програма за съответствие или да създадат нова такава пригодена за Вашите бизнес нужди.

От строителни материали до проста детска играча, нашите познания и възможности за изпитване ще подсигурят готовността на Вашия продукт за реализиране на пазара. Някои от свойствата на огъня, за които често желаят да провеждаме тестове включват разпространение на пламъка, самозапалимост, скорост на горене, гъстота на пушека, възпламеняемост, скорост на отделяне на топлина и критична точка на възпламеняване.

Уверете се, че продуктите Ви са безопасни и използвайте нашата експертиза, за да планирате и внедрите правилния тестов метод и програма за запалимост за Вашите потребителски стоки. Нашите тестове обхващат продукти като постелки и матраци, мебели (материали и пълнеж), облекла, играчки, строителни материали и пластмасови изделия.

Нашата широка мрежа от техници и одитори позволява бърз и рентабилен отговор, за да посрещне Вашите нужди при изпитването за запалимост.

Защитете потребителите и бранда си с тестовете за запалимост на SGS.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services