Какво търсите?

екстракционни еи филтрационни изследвания

Мономерните и полимерните добавки като антиоксиданти, пластификатори, стабилизатори, бои, метални катализатори и други вредни химикали могат потенциално да мигрират в продукта при условия на съхранение. SGS осигурява цялостни услуги за тестване на екстрахирани вещества от материалите за контейнерите и разтворимите вещества в крайните продукти. Тези тестове се провеждат в cGMP съвместими лаборатории, като използват технологии, които откриват нива на свръх много следи.

тестване на екстрахирани вещества, тестване на разтворими вещества

 • Планиране на стратегията за изследването и оценката на данните на база наличната информация
 • Разработване на специализиран дизайн за проучването за екстрахирани и разтворими вещества
 • Профилиране на екстрахираните вещества (неорганични и органични екстрахирани вещества)
 • Техники за последователни екстракции и алтернативни екстракции за изолиране на екстрахирани вещества в материалите за контейнери
 • Охарактеризиране на екстрахираните вещества чрез хроматографични и спектроскопични изследвания
 • Определяне на аналитичния праг на оценката (AET)
 • Изчисляване на прага на изискванията на база прага на загриженост за безопасността (SCT)
 • Разработване на методи и валидиране на потенциалните разтворими вещества във фармацевтичните продукти
 • Извършване на проучвания за разтворими вещества върху докладването на фармацевтичните продукти и оценка на резултатите в рамките на настоящите насоки

Технологии за тестване и оценка на екстрахирани и разтворими вещества

 • HPLC-MS/MS, HPLC Q-Tof, HPLC-UV, DAD
 • HS-GC, HS-GC-MS
 • GC (FID, ECD, FID-NP), GC-MS
 • GC-TEA (нитрозамини)
 • ICP-OES, ICP-MS, AAS, IR
 • FTIR
 • TGA, DCS
 • Рентгенов флуоресцентен анализ
 • Ускорена екстракция с разтворители (ASE)
 • Soxhlet

Свържете се още днес със SGS, за да разберете как можем да Ви помогнем с Вашето тестване за екстрахирани и разтворими вещества.

Оценката на филтрационни и екстракционни вещества в био/фармацевтични продукти е важна стъпка в разработването на лекарствения продукт. Съоръженията за обработка, както и първични и вторични опаковки за контейнери са потенциални вектори за химически замърсители.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services