Какво търсите?

ЕСТЕ верификация за авиационния сектор

От 2012 година авиационният сектор е включен в Схемата за търговия с емисии на ЕС (ЕСТЕ). Ако провеждате полети до, от и в Европа, ще трябва да изпълните законодателните изисквания на страната членка на ЕС, към която се отнасяте.

Спазването означава използване на одобрена методология за отчитане на вашите емисии тон-километър и въглероден диоксид, както и предаването на проверен отчет на Вашите данни.

Ще бъдат отпуснати безплатни квоти, но само ако сте представили съответните базови данни. Неспазването може да бъде скъпо, тъй като всеки тон въглероден диоксид, отделян над безплатното разпределение на квоти, ще трябва да се закупува на годишна база.

SGS е признат глобален лидер във верификацията на емисии парникови газове (ПГ). Всяка година, ние работим над стотици проекти за намаляване на емисиите ПГ, включващи над 450 инсталации в ЕС. С този опит ние сме уникално разположени, за да Ви съдействаме при верификацията на докладите за емисии тон-километър и въглероден диоксид.

Ние също така имаме опит в работата с авиационни оператори и сме членове на Международната асоциация за въздушен транспорт (МАВТ). Ние бяхме активни участници в работни групи за включване на авиацията в СТЕ на ЕС, организирани от Комисията на ЕС, Европейския акредитационен форум (EA) и Международната асоциация за търговия с емисии (IETA).

Ние имаме разделена услуга за проверка - с първоначална оценка на съответствието за една година и окончателни данни за проверка през следващата година, преди сроковете за отчитане. Този подход позволява ранна проверка на Вашите вътрешни системи и възможност за уведомяване за наличието на зони за подобрение. Данните Ви позволяват да обърнете внимание на проблеми с капацитета и да намалите риска от неправилното разпределяне на безплатни квоти.

С повече от 200 опитни експерта по парникови газове в цял свят, ние можем да сформираме екип, който да отговори на Вашите нужди, включващ местни експерти от цял свят, за да предоставим най-високото ниво на обслужване, както и да намалим разходите Ви за пътувания.

Обадете се на нашите екипи днес, за да разберете повече за Схемата за търговия с емисии на ЕС за сектора на авиацията.

Изпълнете задълженията си по Схемата на ЕС за търговия с емисии (ЕСТЕ) за авиацията със SGS. Разберете повече за нашите услуги за верификация, специално разработени за авиационния сектор.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги