Какво търсите?

Услуги, свързани с екологични разрешителни и съвместимост

Промишлените инсталации могат да причинят сериозно замърсяване на околната среда. В много промишлени браншове се намира оборудване, което също води до замърсяване на околната среда. Поради това съответствието с регулаторните норми за околна среда изисква притежанието на разрешителни за определени дейности и проверени екологични лицензи за употребата на определени видове оборудване.

Ние можем да Ви помогнем при подготовката на необходимата документация за кандидатстване за разрешително и лиценз. Ние също можем да предоставим верификация на Вашите документи, за да покажете на регулаторните звена Вашето съответствие, а на заинтересованите страни Вашата ангажираност към защитата на околната среда.

За големи инсталации и производствени фабрики ние можем да Ви помогнем с кандидатстване за интегрирани разрешителни. Ние също можем да помогне при администрацията и управлението на данни, за да гарантираме продължителното съответствие.

Обадете се на нашия квалифициран екип по околна среда днес, за да сте сигурни, че Вашата документация е на място, за да подкрепи спазването на регулаторните изисквания за околната среда.

Услугите за съответствие с изискванията за околната среда на SGS могат да проверят Вашето съответствие с регулаторните изисквания на място, за да защитят околната среда, проверят Вашите дейности и оборудване, разрешителни и документация. Свържете се с нашия квалифициран екип днес, за да разберете как можем да Ви помогнем.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги