Какво търсите?

Обучение по енергиен мениджмънт

Обучението по енергийно управление ще става все по-полезно за бизнеса, образовайки мениджмънта и персонала за положителния ефект от пестенето на енергия и за ползите, които те самите биха могли да донесат на бизнеса. Системата за енергийно управление помага на бизнес организациите да разработят политика за енергийна ефективности цели, които отговарят на законовите изисквания.

За да удовлетвори конкретните нужди на организацията ви и да ви помогне да удовлетворите очакваните регулаторни изисквания, SGS предлага широка гама от обучения по енергиен мениджмънт за всички служители от всички нива на организацията ви. Всички курсове се провеждат спрямо най-високите нива на експертиза, интегритет и професионализъм. Нашите обучителни курсове по енергиен мениджмънт са създадени за различни групи и ниво на интерес включително:

  • Информираност относно енергийния мениджмънт сред общия персонал
  • Основи на енергийното управление за топ мениджмънта
  • Напреднало ниво по енергиен мениджмънт за техници и инженери
  • Преглед на системите за управление на енергията
  • Системи за управление на енергията за вътрешен одитор
  • Примерни ситуации в системите за управление на енергията
  • Уъркшоп по енергиен одит

Нашите обучителни курсове могат да бъдат провеждани като публични курсове или вътрешни обучения пригодени към специфичните ви изисквания. Те също могат да се предлагат като еднократни програми или пък да бъдат заложени като част от нашите консултантски услуги по енергиен мениджмънт. Нашите тренинг консултанти ще се радват да обсъдят подходящите за вашите нужди курсове. Независимо дали се стремите към сертифициране или желаете техническо съдействие, за да подобрите енергийната ефективност, нашите експерти по енергиен мениджмънт са готови да споделят опита си и да ви дадат професионални насоки.

Регулаторните органи по цял свят въвеждат все по-строги стандарти за енергийна ефективност. Непредсказуемите промени на енергийния пазар и в цените на горивата подчертават важността на енергийната ефективност за бизнес операциите.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги