Какво търсите?

Енергиен Одит

Евентуалното подобрение на потреблението на енергия в рамките на организацията ви може да доведе до значителни бизнес облаги. В тази връзка SGS е разработила услуги по енергиен одит, за да ви помогне да откриете най-подходящата информация за възможностите за подобрение. Услугите по енергиен одит са ключова част от нашите специализирани услуги за енергийна ефективност и представляват първата стъпка към създаване на цялостна стратегия за енергиен мениджмънт.

Нашият одит ви дава ясна информация относно потреблението на енергия в сградите и съоръженията ви. Количествените открития могат да предоставят сериозни практически насоки по отношение на:

  • Непрекъснато подобряване на производствената ефективност
  • Идентифицирането на възможности за спестяване на разходи при енергийна ефективност

Ние започваме с въвеждането на инвентар на енергийното потребление, където провеждаме подробен одит и идентифицираме сградите и съоръженията, в които основния фокус е да се рационализира енергийния профил. Полеви измервания също ще бъдат проведени, за да се околичествят критичните параметри на операциите. След като установим профила на енергийно потребление, могат да бъдат определени потенциалните възможности за спестяване на енергия. Във връзка с резултатите от енергийния одит могат да бъдат създадени стратегия за управление на енергията и конкретни програми за пестене на енергия.

Услугите ни по енергиен одит могат да предоставят и допълнителни предимства. Изводите от енергийния одит са добро подкрепление на мениджмънта ви при вземането на търговски решения. Можете да изградите репутация за екологична устойчивост сред клиентите си. Тъй като закон или политика за енергийна ефективност скоро ще влязат в действие, по-ранната подготовка ще повиши конкурентноспособността ви.

След използването на нашите услуги по енергиен одит, широк спектър от отрасли са постигнали подобрена енергийна и производствена ефективност. SGS е водещата световна компания за инспекция, верификация, изпитване и сертифициране и притежава мрежа от над 1000 офиса и лаборатории по света. Ето защо, няма друга организация по-добре подготвена да предложи цялостно решение, което посреща нуждите ви от решения аз енергийна ефективност.

Има увеличен интерес към въпроса за потреблението на енергия във всички отрасли, не само заради директното въздействие върху производствените разходи, но и заради значителното влияние върху екологичната устойчивост.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services