Какво търсите?

ЕМС тестове

Всички електрически и електронни уреди или инсталации си влияят взаимно, когато са свързани помежду си или са поставени в близост. Това може да бъде видяно например в смущенията между телевизора или радиото Ви и близко стояща перална машина или въздушен електропровод. Изискванията за електромагнитна съвместимост са създадени, за да се наложи контрол в разумни граници върху тези странични ефекти. По подобен маниер, при колите много елементи се управляват електронно и всяко смущение може да доведе до тяхната неизправност. Ето защо е важно тези системи да бъдат оценени за качество и функционална безопасност с помощта на EMC регулациите.

В международен план, EMC стандратите са разработени за две основни цели. На първо място, те регулират електромагнитните емисии от даден уред и на второ място осигуряват имунитета на този уред на електромагнитно смущение.

В качеството си на акредитиран орган за сертификация, ние Ви подкрепяме при внедряването на EMC регулациите.

Нашата глобална мрежа от лаборатории притежава капацитет за EMC тестове на:

 • Радио и телекомуникационно оборудване
 • Автомобилна електроника
 • Медицински уреди
 • ИТ оборудване
 • Домашни и търговски продукти
 • Домакински уреди и електрически инструменти (за домашна и индустриална употреба)
 • Осветителни тела
 • Лабораторно оборудване
 • Електрически играчки
 • Продукти за тежката индустрия
 • Машини и оборудване за строителството
 • Системи за сигурност и аларми
 • Железопътно оборудване
 • Продукти за здравето, тонуса и красотата

EMC стандарти и директиви

Ако сте производител или вносител на електрическо и електронно оборудване, за Вас е от ключово значение да знаете дали продукта Ви е съвместим с друг тип електрическо оборудване. За да осигурят съвместимост, правителствата са въвели ЕМС стандарти и директиви.

Директива 89/336 на ЕС описва правилата за всички уреди и системи, които използват електричество - от продукти работещи на батерии до инсталации с високо напрежение. За някои продукти съществуват изключения и за тях се прилагат самостоятелни ЕМС критерии.

Директивата за електромагнитна съвместимост (ЕМС) - 2004/108/ЕС гарантира, че електрическото и електронно оборудване ще създаде ограничено радиочестотно смущение, така че други уреди да не бъдат повлияни.

Тестовете по ЕМС от SGS показват на клиентите, че продукта(ите) Ви отговарят на съответните регулации.

Електрическите и електронните продукти се регулират за електромагнитна съвместимост (ЕМС) на почти всеки пазар по света. Ние в SGS оперираме най-голямата, напълно оборудвана и най-ефективна мрежа от центрове за EMC тестове в света.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services