Какво търсите?

ЕМС марка

Нашата ЕМС сертификатна марка демонстрира пред вашите клиенти, че продуктите ви отговарят на европейските ЕМС изисквания.

Световните пазари стават все по-регулирани. Изпълнението на програма за ЕМС изпитване и сертификация, разработена конкретно за нуждите на вашия бизнес, ще ви осигури достъп до пазарите при първа възможност.

ЕМС марката на SGS подготвя за вас почвата за получаване на сертификати съобразно местните изисквания. Нашите лаборатории ви осигуряват достъп до други свързани с ЕМС марки по света:

 • СЕ марка (ЕМС изпитване съгласно директива на ЕС)  
 • СВ ЕМС сертификат  
 • Паневропейска ССА ЕМС марка 
 • Китайска задължителна сертификатна марка (CCC) 
 • Сертификатна марка на Федералната комисия по комуникации на САЩ (FCC) 
 • Канадска ICES марка 
 • Японска VCCI марка 
 • Австралийска C-Tick марка 
 • Тайванска BSMI марка 
 • Руски знак ГОСТ-Р и EAC знак на Евразийската Икономическа общност 
 • Корейска MIC марка

ЕМС изпитването е предназначено да измерва електромагнитните емисии и чувствителността на продукти на електротехниката и електрониката към електромагнитно въздействие. Като нотифициран и акредитиран орган, ние оперираме най-голямата и ефективна мрежа за ЕМС сертификация в света.

Демонстрирайте съответствието на вашите продукти с ЕМС марката от SGS.

Получаването на сертификат ЕМС (електромагнитна съвместимост) от SGS ще направи кандидатстването за различните местни сертификатни марки лесно и ефективно.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services