Какво търсите?

Оценка на риска за екосистемите и биотопите

Производството на биогориво може да създаде много предимства за околната среда, но може да бъде еднакво предизвикателство за екологичната устойчивост. Биогоривата могат да помогнат за намаляване на въглеродния диоксид и серния диоксид. Все пак, въвеждането на нови плантации може да засегне местните екосистеми. Съществуващите производствени процеси и инфраструктурата може да се нуждаят от промяна, за да гарантират успешното разширение на посевите. Посевите също трябва да се подкрепят, за да бъдат ефективни за обществата, които ги отглеждат.

Нашата екологична оценка на риска взема предвид тези важни проблеми и се фокусира върху защитата на деликатните екосистеми, заобикалящи Вашия обект. Чрез проучване на зоните, които ще бъдат изложени на промяна - нови култури и посеви, химикали и торове - и използвайки компютърно картографиране, ние можем да оценим потенциалното въздействие върху местните екологични системи.

Ние също проверяваме потенциалното въздействие на човешкото здраве и подземни водни ресурси.

Силната оценка на риска ще позволи на нашите опитни екипи да обмислят корективни действия при необходимост, от които може да имате нужда за успеха на Вашия обект, както и да отговорите на регулаторните изисквания. Обадете ни се днес и да започне разглеждането на гамата от решения, преди Вашия проект да получи ход.

За да доведете до максимум своята производителност и да сведете до минимум щетите, които нанасяте на околната среда, здравето и местните екосистеми, SGS предоставя оценка на риска за екосистемите и биотопите. Свържете се с нашия опитен екип днес за план за действие, който да съответства на Вашия проект.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги