Какво търсите?

Проверка по време на производство (ПРОВРЕП) - DUPRO

Провеждани, когато между 30% и 50% от Вашите стоки са произведени, и извършвани на място, нашите проверки по време на производство (ПРОВРЕП) - DUPRO оценяват образците според регулации, стандарти и Вашите договорни споразумения, подчертавайки действителни или потенциални дефекти, за да можете да се заемете с тях незабавно, а не да претърпите скъпи тестове и промени на Вашите продукти на по-късен етап от производствения процес.

Като водеща в света компания за инспекция, верификация, тестване и сертификация, SGS има уникалната възможност да отговори на Вашите нужди, свързани с проверки по време на производството. Освен провеждането на еднократни проверки на продукта на място, ние можем да внедрим проверките в по-обширна програма за осигуряване и подобряване на качеството. Нашата програма за осигуряване на качеството гарантира поддържането на стандартите за качество през целия производствен процес от дизайна на концепцията до спедицията на стоките, а нашата програма за подобряване на качеството осигурява решения за всички възникващи проблеми.

ПРОВРЕП (DUPRO) проверките на SGS са жизненоважен елемент от контрола при фабричното производство, упражняван за всички потребителски стоки, и могат да бъдат внедрени във Вашите процедури за осигуряване на качеството или оценка на риска. Нашите консултанти са на разположение, за да Ви обяснят как Вашата компания може да се възползва от услугите, които вече са помогнали на други клиенти да придвижат безопасно и ефикасно хиляди продукти до пазара.

За да Ви помогне да запазите качеството във всеки етап от производствения процес, SGS провежда проверки по време на производство (ПРОВРЕП) - DUPRO, при които нашите експерт-консултанти оценяват качеството на компонентите, материалите и продуктите по време на производството.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services