Какво търсите?

Профилиране в областта на примесите с помощта на SIMS и SRP

Отклоненията при разпределяне на примесите може да окажат влияние върху функционирането на дадено микроелектронно устройство. Профилирането на SGS в областта на разпределението на примесите ще ви предостави цялата необходима информация, за да сте сигурни, че вашият продукт притежава правилна концентрация на примесите, за да функционира.

В полупроводниковата технология примесът е елемент в малко количество, който се добавя в субстрат или слой, за да се определи неговата проводимост. Добавянето на примеси е един от основните процеси в полупроводниковата промишленост. Тъй като и най-малкото отклонение при разпределението на примесите може сериозно да повлияе върху функционирането на дадено микроелектронно устройство, особено важно е да се гарантира, че е използвано точното количество при разпределение на примесите по време на производствения процес.

Профилирането на SGS в областта на разпределението на примесите ще ви предостави цялата необходима информация, за да сте сигурни, че вашият продукт притежава правилна концентрация на примесите и ще функционира според изискванията.

SGS – надеждният доставчик

В нашия институт в Дрезден се намира една от най-старите лаборатории по микроелектроника. Нашите лаборатории са с доказани постижения за най-високо качество на обслужване. Ние извършваме:

 • Задълбочено профилиране в областта на примесите и замърсителите с помощта на вторичната йонна мас-спектрометрия (класическа, динамична SIMS и TOF-SIMS) 
 • Ние също така измерваме електрически активните примеси, като използваме:
  • Профилиране в областта на разпределеното съпротивление (SRP)
  • Техники на сканираща сондова микроскопия за 2D-прифилиране

  SIMS и SRP са много чувствителни и осигуряват силно динамичен диапазон. Те също така чудесно се допълват.

  Свържете се със SGS, за да научите как нашата профилирана услуга за примесите може да помогне на вашия бизнес.

  Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

  бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

  , 1784,

  София, България

  Свързани услуги

  Other Services