Какво търсите?

Приложение за управление на данни

Ефективното управление на данни по REACH е ключово за производители, вносители и търговци на дребно, които събират и обработват големи количества информация за продуктите, които произвеждат или внасят.

SGS е разработила подробно приложение за управление на химичния инвентар, при чието пълно внедряване ще осигурите съответствие с REACH.

Нашето REACH приложение е едно от най-рентабилните решения за управление на данните на пазара, притежаващо пълна гъвкавост за качване, създаване на доклади и съхранение на данни.

Разработено, за да осигури съответствие с широка гама от екологични регулации, включително REACH, нашето приложение за управление на данните Ви позволява:

За вещeства, смеси и изделия с планирано отделяне на субстанции:

  • Да събирате и съхранявате Списъци със субстанции (СС) от доставчиците
  • Да изчислявате редовно тонажа на субстанциите във връзка със задълженията Ви по предварителна регистрация
  • Да идентифицирате субстанции обхванати във формуляра с данни за безопасност, задължения по оторизация или рестрикции

За изделия:

  • Да събирате и съхранявате Списъци със субстанции (СС) или Декларации за субстанции с повишена опасност (СПО)
  • Да изчислявате редовно тонаж на СПО във връзка със задължения по известяване
  • Да идентифицирате субстанции, засегнати от задължения по комуникация, известяване или рестрикции

Доверете се на нашата експертиза за оценка и валидиране на Вашите продуктови данни преди да бъдат качени в приложението REACH. Това Ви позволява да удовлетворите задължителните изисквания за отчитане.

Внедрете ефективно управление на данни по REACH с помощта на приложението на SGS за химичен инвентар.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services