Какво търсите?

Персонализирани решения за одит

Много организации често са неспособни да спазват своето предложение за стойност, тъй като системите, необходими за осигуряване на непрекъснато изпълнение на техните обещания липсват или са недостатъчно оптимални. Чрез персонализирани решения за одит или такива от втори страни SGS Ви предоставя инструмент, който Ви помага да си гарантирате, че Вашата организация и нейните партньори последователно внедряват стандарти за най-високо качество. Можете да подобрите предоставянето на продукти и услуги и имиджа на марката си, както и да си създадете конкурентно предимство.

Демонстрирайте ангажимента си към Вашите клиенти

Нашите персонализирани решения за одит/одити от втори страни Ви позволяват да внедрите и наблюдавате критериите за ефективност, дефинирани в бизнес стратегията Ви. Това Ви помага да защитите репутацията на марката си и повишава потенциала на Вашата организация за непрекъснато подобрение, включително вътрешен контрол на разходите. SGS може да потвърди нивата на ефективност, постигнати от Вашата организация и нейните партньори и да Ви помогне да дефинирате надеждна рамка за управление на ефективността, ориентирано към резултатите.

Оценки на доставчиците

Чрез наблюдаване на придържането на Вашите доставчици към изискванията Ви ние Ви помагаме да си гарантирате, че Вашите продукти отговарят на стандартите и изискванията Ви за качество, като по този начин във веригата на доставка се запазва стойността на активите на марката Ви и ценностите на компанията.

Одит по Вашия кодекс за добра практика

Чрез наблюдение на придържането на Вашата мрежа към ценностите и процедурите, които сте дефинирали в кодекса си за добра практика ние Ви помагаме да си гарантирате, че марката Ви е защитена и практиките Ви остават постоянни в мрежата на организацията Ви. Ние вече сме поемали и сме изпълнявали успешно комплексни международни проекти с големи мащаби. Можете да намерите наши служители във всеки отделен регион по света, те говорят езика и разбират културата на локалния пазар, а освен това работят изцяло по последователен, надежден и ефективен начин.

Защитете марката си и подобрете ефективността си чрез персонализирани решения за одит от SGS.

Организациите често се стремят да подобрят ефективността на операциите си. Едновременно с това клиентите очакват услуги с най-високо и най-постоянно качество.
Организациите често се стремят да подобрят ефективността на операциите си. Едновременно с това клиентите очакват услуги с най-високо и най-постоянно качество.
Организациите често се стремят да подобрят ефективността на операциите си. Едновременно с това клиентите очакват услуги с най-високо и най-постоянно качество.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги