Какво търсите?

Обучение по Акт за Подобряване Безопасността на Потребителските Продукти (АПБПП)

За да се избегне несъответствие със стандартите по АПБПП е препоръчително да се уверите, че Вашият персонал и доставчиците са запознати с АПБПП и неговото приложение във Вашата промишленост и за Вашите продукти. Програмите на SGS за обучение по АПБПП предлагат достъп до юридически познания и най-доброто международно обучение.

Нашите преподаватели са експерти, както по изискванията по АПБПП, така и по най-новите методи за обучение. Те ще работят с вас за създаване на програма, която е специално изготвена за Вашите потребности и която покрива най-важните законодателни аспекти от АПБПП, приложими за Вашия бизнес. Ние също така гарантираме, че обучаващите се ще завършат програмата с по-широко разбиране на насоките по АПБПП, така че Вашите продукти да запазят своето съответствие в близко бъдеще и след това.

Обучението може да се провежда на място или изнесено под формата на единични кратки курсове или програми с по-голяма продължителност. Всички програми се придружават от учебни материали, които ще продължат да бъдат важен ресурс за обучаващите се дълго след приключване на обучението.

Когато работите със SGS, Вие имате достъп не само до знанията и опита на учебните консултанти, провеждащи програмата: Вие имате достъп и до изпитани и проверени методи за обучение, които са донесли полза на бизнеси по целия свят. SGS е не само акредитиран орган за сертифициране по АПБПП, тя е и световен лидер в областта на обучението и регулаторните изисквания.

Нашите програми за обучение по АПБПП ще допринесат значително за намаляване на риска, свързан с определянето на Вашите продукти като несъответстващи със стандартите по АПБПП, и в крайна сметка ще предпазят репутацията на Вашата марка от увреждане вследствие на отзоваване на продукти.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services