Какво търсите?

Продавайте продуктите си в цял свят чрез одити за ДПП в козметиката

SGS провежда одити на ДПП в козметиката и осигурява съответствие със съответните стандарти или изисквания на крайния пазар на продуктите.

Въпреки че по принцип обхващат същите основни области, изискванията за ДПП за козметика са различни в зависимост от държавите, в които продавате продуктите си. Различните държави или региони имат свои собствени еталони за ДПП, като:

  • ISO 22716:2007 (широко възприет международен стандарт)
  • Насоки на ASEAN за ДПП в козметиката
  • Съединени щати – Насоки за добри производствени практики в козметиката на Центъра за безопасност на храните и приложното хранене (CFSAN) към Комисията по храните и лекарствата (FDA)
  • Европейска федерация за съставките в козметиката (EFfCI) – ДПП за съставки в козметиката
  • Европейски съюз – Указания за ДПП в козметиката на COLIPA (Европейската козметична асоциация) за производители на козметични продукти

Преимущества на одитите на ДПП в козметиката, извършени от SGS

SGS Ви помага да се уверите, че Вашите козметични продукти са произведени о обработвани в съответствие с приложимите изисквания за ДПП. Освен това ние:

  • Гарантираме качеството на козметичните продукти и последователността
  • Демонстрираме изпълнението от страна на доставчиците и търговците на приложимите изисквания
  • Определяме недостатъците преди инспекциите на козметиката от регулаторни органи или спонсори
  • Осигуряваме периодично обучение съгласно приложимите регулаторни изисквания

Кой ще има полза от услугите за обучение по ДПП в козметиката, анализа на празнотите и одита за съответствие?

Всички производители на козметика, от суровините до крайните продукти, хората, които опаковат и етикетират козметика, доставчиците на консумативи, дистрибуторите и продавачите на козметика на дребно, които възнамеряват да реализират на практика която и да е от тези насоки в своите операции, и искат да изберат възможни доставчици съгласно приложимите национални насоки или да оценят съответствието на съществуващите доставчици.

Одитите на ДПП в козметиката, извършвани от нашите експерти могат да послужат като анализ на празнотите или като вътрешен одит от трета страна, чрез които козметичните предприятия да определят всички недостатъци и необходимите подобрения, за да отговорят на приложимите регулаторни изисквания за козметиката.

Глобалната ни мрежа от независими одитори-експерти и нашите лаборатории предлагат интегрирани решения, специфични за всеки клиент, за съответствие по отношение на безопасността. Помагаме на организацията Ви да управлява качеството и безопасността на Вашите продукти и да защитава марките Ви по последователен, надежден и ефективен начин.

Работете съвместно със SGS за да извършите одитите за ДПП в козметиката за Вашата организация и да управлявате качеството и безопасността на продуктите си в цял свят.

Ако Вашата организация иска да продава козметични продукти където и да е по света, Вие трябва да спазвате изискванията на съответните добри производствени практики (ДПП) в козметиката.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services