Какво търсите?

Услуги, свързани с тестването на контейнери

Безопасността и ефективността на всеки един фармацевтичен продукт е неразривно свързан с неговата опаковка. Контейнери или кутии за контейнери, които не отговарят на физическите, химическите или биологичните спецификации на основните ръководства ще компрометират качеството на самия лекарствен продукт.

Тестовете на опаковките на фармацевтичните продукти включват:

 • използвани материали за производството на контейнерите
 • идентификация
 • тест за пределно съдържание
 • примеси
 • количествени анализи
 • Тестване на контейнери (стъклени, пластмасови, гумени тапи за контейнери…)
  • класификация
  • идентификация
  • тест за пределно съдържание
  • биологични тестове
  • тежки метали
  • физикохимични тестове
  • инфилтрация на водни пари
  • изследвания за екстрахирани вещества от контейнера
  • протоколи по клиенти
 • взаимодействие контейнер/съдържание
  • 25°C/40% относителна влажност (r.h.)
  • 23°C/75% относителна влажност (r.h.)
  • изследвания на екстракционни и филтрационни вещества
  • изследвания на миграция
  • протоколи по клиенти

Свържете се още днес със SGS, за да разберете как можем да Ви помогнем според Вашите изисквания за тестване на контейнери.

SGS е лидер в индустрията за тестване на контейнери (USP, EP, JP, BP), като осигурява тестове на пълния пакет фармацевтични и медицински устройства за фармацевтичната индустрия.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services