Какво търсите?

Конструктивен анализ

Услугите по конструктивен анализ от SGS предлагат задълбочена оценка на вашето устройство - от качеството на сглобяването му, критичните размери на всички конструкции до химичния състав на материалите и разпределението на примесите. Много производители използват редовно услугата за анализ на неизправностите, за да гарантират непрекъснато качество и надеждност на своите продукти.

Защо трябва да се извършва конструктивен анализ?

В допълнение към оценяването на качеството и капацитета на вашия продукт, както и към определянето на повреждане на материалите, вие може да използвате тази услуга, за да избегнете неизправностите и да увеличите вашата печалба. Ние извършваме и конструктивен анализ, ако желаете да сравните продуктите, да установите отклоненията от договорените изисквания или да наблюдавате промените на процеса.

Нашите експерти работят с висококачествено оборудване в специализирани лаборатории, където може да се извърши анализ на цялата ви продукция. В качеството си на лидер на пазара ние предлагаме широка гама от специализирани услуги по микроелектроника, което означава, че вие може да се доверите на нашия опит и знания в анализирането на вашия продукт до най-малките детайли.

Анализ на опаковките

При този анализ ние извършваме:

  • Оптична проверка с външен източник на осветление
  • Неразрушаващ анализ с рентгенова микроскопия или компютърна томография (КТ) и сканираща акустична микроскопия (SAM)
  • Напречно сечение на опаковките
  • Декапсулация на пакетите
  • Вътрешен преглед на интегралните схеми (ИС)
  • Със сканиращата електронна микроскопия (SEM) и трансмисионната електронна микроскопия (ТEM) се извършва напречно сечение, за да се определят всички размери
  • Анализ на материала
  • Профилиране на примеси чрез вторична йонна мас-спектрометрия (SIMS) и профилиране на разпределеното съпротивление (SRP)

Свържете се с SGS, за да откриете, как конструктивният анализ може да ви помогне за подобряване и поддържане на качеството и надеждността на вашите продукти.

Анализът на неизправностите от SGS оценява специфичния дизайн и конструкция на вашето микроелектронно устройство, за да гарантира неговото постоянно качество и надеждност.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services