Какво търсите?

Тестове по конусно проникване (ТКП)

Ние използваме най-надеждния, международен тест, тестът за конусова пенетрация (CPT). ТКП е метод за тестване на място, използван за определяне на геотехничеките инженерни свойства и очертаване на литологията на Вашата почва.

Методът за CPT тестване се състои от използване на хидравлично устройство за избутване на апаратура с коничен връх в почвата чрез няколко лоста. Тя постоянно отчита необходимото съпротивление за проникване в почвата при постоянна скорост от два сантиметра в секунда. Общата действаща на конуса сила се нарича конично съпротивление и тя определя здравината на Вашата почва. Действащата сила на лостовете за измерване осигурява цялостната фрикция. Измерванията с електрически конус, оборудван с фрикционен ръкав, предоставят локална фрикция на ръкава (CPT-E).

Когато трябва да се отчита точното ниво на подземни води, се инсталира пиезометър, който събира данни за налягането на водата. Капацитетът на тяга на апаратурата за измерване се поддържа от баласт на камиони или чрез винтови котви, за да се постигне допълнително взаимодействие.

Получената информация се използва, за да пресметнат следните геотехнически (инженерногоеложки) параметри:

  • Ефективен ъгъл на фрикция
  • Коефициент на втвърдяване  
  • Опорен капацитет  
  • Поведение при поставяне на основи

Този подробен набор от изчисления Ви позволява да предоставите изчерпателен отчет с точните съвети за гарантиране на годността на Вашите планове за поставяне на основи.

Ние използваме най-модерните CPT техники, които включват:

  • Механичен коничен пенетрометър – осигурява изчисленията за построяване на основи чрез измерване на коничното съпротивление при постоянни интервали от 20 сантиметра. Ние използваме Холандски конус с конична мантия, както и конус Begemann с локален ръкав за фрикция.
  • Електрически коничен пенетрометър– събора по-цялостна информация, позволявайки по-добра класификация на почвените слоеве (например, засичане на тънък торфен слой в глинести почви). Коничното съпротивление и локалната фрикция се измерва продължително на всеки два сантиметра, позволявайки да се изчисли коефициента на фрикция. Компютърът регистрира измерванията, които се предават чрез електрическия конус до повърхността с помощта на кабели, разположени вътре в лостовете на пенетрометъра.
  • Пиезоконус (CPT-U) – събира допълнителни данни за порестото налягане на водата.
  • SoniCPT – базирана на "звукова раздробяваща машина за пробиване", SoniCPT е уникална система, която сме разработили, която използва вибрации, за да размекне почвата. Вибрациите се използват, за да се размекне почвата и да се намали триенето, като това позволява на звуковата система да проникне през слоеве от твърда повърхност или да се пропусне утайката. Когато CPT е блокиран, звука може да премине през него и да продължи измерването, спестявайки ценно време.

За всяко проучване ние предлагаме цялостен отчет, точно онагледяващ измерванията и изчислените параметри в таблици и графики. Ние Ви осигуряваме описание и интерпретация на тестови местоположение, стратиграфия и откриване на подземни води. Ще получите ясен план на мястото със съвет за адаптирането на Вашите основи, където е необходимо, за максимална подпорна здравина.

Обадете ни се днес, за да започнете следващия си строителен проект с увереност.

За точни и стабилни планове на място, SGS извършва тестове за конусна пенетрация, които могат да определят здравината и гъвкавостта на мястото Ви. Говорете с квалифицирания ни екип днес.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Други услуги