Какво търсите?

Цветоустойчивост и свиване

Получаването на нашата независима верификация на качеството на продукта Ви може да подсили репутацията Ви и да помогне да повишите стойността на бранда Ви. Така пестите също време и пари, благодарение на географския мащаб на мрежата ни, която Ви позволява да предлагате ефективна и ефикасна услуга във всички основни страни производителки на текстилни изделия.

Нашите лаборатории, които са признати от най-известните схеми за акредитация, провеждат тестове спрямо съответните стандарти за индустрията. Например:

  • BS EN ISO 105-B07 – цветоустойчивост на светлина, на текстилни изделия, изложени на изкуствено изпотяване, създаден от Британския институт по стандартизация, Европейския съюз и Международната организация за стандартизация
  • AATTCC метод за тестване 125: Цветоустойчивост на изпотяване и светлина, създаден от Американската асоциация на химиците и оцветителите на текстил (AATCC)

Цветоустойчивостта на изпотяване и светлина е основен проблем при текстилните продукти и касае устойчивостта на боите на влиянието на тези фактори. Ние провеждаме следните тестове, измерващи цветоустойчивостта на:

  • Хлорирана вода
  • Светлина
  • Изпотяване
  • Фенолно пожълтяване
  • Търкане - мокро и сухо
  • Морска вода
  • Пране

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашите тестове за цветоустойчивост и свиване могат да гарантират съответствие с нормативните изисквания и да повишат стандартите за качество.

SGS изпитва текстилните изделия за цветоустойчивост и свиване спрямо национални и международни стандарти, за да гарантира, че качеството на цвета при облеклата, размера и формата се запазват непроменени след пране, излагане на слънце или търкане.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services