Какво търсите?

cGMP Аналитична химия - QC (Отдел по качеството) разрешение

Нашите добре оборудвани, модерни лаборатории предлагат цялостни услуги за тестване според фармакопеята (напр. EP, USP, BP, JP), както и според Вашите спецификации. Всяка една от най-известните 20 фармацевтични компании поверяват контрола на качеството и тестването на SGS.

Химични и физикохимични тестове на фармацевтични продукти

 • Анализи и химични тестове
  • UV/Vis спектроскопия
  • ИЧ (IR) Инспекция
  • AAS - Атомно-абсорбационна спектроскопия
  • Хроматографски тестове
   • HPLC - Високоефективна течна хроматография
   • GC - Газова хроматография
   • IC - Йонна хроматография
   • ICP-MS - Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма
   • Определяне на активните съставки и примеси
   • Физически и физико-химически изчисления
    • pH
    • Вискозитет
    • Температура на топене
    • Големина на частиците
    • Осмолалност и осмоларност
    • Температура на възпламеняване
    • Загуби при сушене
    • Тест за пределна концентрация на газ
     • Тежки метали
     • Пепел
     • Аниони
     • Остатъчни разтворители
      • Летливи органични съединения (VOC)
      • Органични летливи примеси (OVI)
      • Фармацевтични технически процедури
       • Разпадане
       • Разтваряне
       • Твърдост
       • Ронливост
       • Вземане на проби и анализи на вода за фармацевтични цели и за среди на контролирани процеси (напр. TOC, проводимост)

       Свържете се още днес със SGS, за да разберете как можем да Ви помогнем с Вашите тестове в аналитичната химия.

       Услугите за аналитичната химия от SGS Ви предоставят професионални знания и опит, както и регулаторни квалификации, за да извършите нужните тестове на суровини, както и тестване на API, крайни продукти, материали за пакетиране и медицински изделия.

       Свържете се с нас.

       • СЖС България ЕООД

       бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

       , 1784,

       София, България

       Свързани услуги

       Other Services