Какво търсите?

CB схема

Схемата IECEE CB е международна система за взаимно приемане на CB тестови доклади и сертификати, обхващаща безопасността на електрически и електронни продукти и компоненти. CB схемата на IEC е мултилатерална схема, която се прилага от участващите страни, базирана на прилагането на международни (IEC) стандарти. Тя позволява на производителите, които са получили CB сертификат от Националния сертификационен орган (НСО) да получат сертификатна марка от друг НСО, който е признат в страната, където органът се намира.  

Продуктите обхванати от CB схемата включват

 • Кабели и шнурове
 • Батерии
 • Прекъсвачи за уреди
 • Автоматични контроли за електрически уреди за домакинството
 • Електрическо оборудване за медицинска употреба
 • ИТ и офис оборудване
 • Осветление
 • Инструменти за измерване
 • Електрически играчки
 • Преносими инструменти
 • Оборудване за домакинството и други
 • Електроника
 • Развлечения
 • Трансформатори и друго подобно оборудване
 • Аксесоари за инсталация и устройства за свързване
 • Инсталационно защитно оборудване
 • Прекъсвачи с ниско напрежение, висока мощност и др.

Условия за получаване на CB сертификат

Заявления за доклад от CB тест и сертификат могат да бъдат подадени в Националните сертификационни органи акредитирани за съответния IEC стандарт и могат да касаят една или повече фабрики в една или повече държави, където се произвежда продукта.

При получаване на CB сертификата, процедурата по получаване на Продуктова сертификация за желания целеви пазар включва:

 • Кандидастване в НСО в целевия пазар
 • Подаване на сертификата от CB теста
 • Подаване на доклада от CB теста включително и притурки за национални разлики, ако има такива
 • Продуктова мостра, ако се изисква от НСО

SGS притежава статус на НСО в множество държави и нашата глобална мрежа с лаборатории за изпитване е квалифицирана да тества електрически и електронни продукти за разнообразни стандарти от CB схемата.

Свържете се с SGS, за да получите Вашия CB сертификат и да достигнете повече пазари от всякога.

Като член на схемата CB, SGS може да Ви доближи до идеала "един продукт, един тест, една световна марка", към който се стремят производителите и търговците.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services