Какво търсите?

Тест на кашмирена вълна с оптичен микроскоп

SGS разполага с опита и експертизата да провежда два налични в момента търговски съвместими методи за тестване на кашмирена вълна микроскоп и за измерване: със сканиращ електронен микроскоп (SEM) и с оптичен микроскоп.

Идентификация на кашмирена вълна с метод използващ оптичен микроскоп

В сравнение със SEM, основното предимство на теста на кашмирена вълна с оптичен микроскоп е това, че операторът може да види вътрешната структура (или пигментите) на влакното. Тези свойства могат да помогнат за разграничаване на кашмирената вълна от нискокачествени заместващи влакна (напр. овча вълна, вълна от як), които трета страна може да включи в някоя точка от производствената верига.

Оптичният метод разчита на операторите да идентифицират увеличените влакна по тяхната мащабна структура и други характеристики. Ние следваме съответните методологии посочени от:

  • Американски стандартни тестови методи (ASTM-D629: Стандартен тестов метод за количествен анализ на текстил) 
  • Американска асоциация на химиците и оцветителите на текстил (AATCC-20A: Анализ на влакна: количествен)
  • Международен стандарт (ISO 17751: Количествен анализ на животински влакна чрез микроскоп - кашмирена вълна, овча вълна, специални влакна и техни смеси)

Съвместими, точни измервания

Като се вземе под внимание, че има припокриване на характеристиките на кашмирените влакна и тези от друга вълна, употребата на оптичен микроскоп да измерване на такива материали е донякъде субективен процес. За поддържане на съвместимост и точност на анализа с микроскоп на кашмирена вълна, ние използваме индустриално одобрени измервателни методи и осигуряваме на нашите оперативни работници стандартизирано обучение, базирано върху проследяема библиотека от животински влакна.

Освен това, ние сме централизирали работата на нашите услуги по тестване на специални животински влакна във Великобритания. Одобрено от Института на производителите на кашмирена и камилска вълна (CCMI), това учреждение участва непрекъснато в разработването на:

  • Стандартизирани технически процедури
  • Проследяеми електронни и физически проби от влакна
  • Компютъризирано обучение за идентификация на влакна
  • Процеси за непрекъснат мониторинг на операторите

Свържете се със SGS сега, за да научите как нашето тестване на влакна чрез оптичен микроскоп може да ви помогне да поддържате високо качество и стойност на вашите доставки на влакна.

За гарантиране на високото качество и стойността на кашмирената вълна влакната трябва да бъдат измерени по отношение на мащабна плътност и дебелина, пигментация, диаметър и други характеристики.

Свързани услуги

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България