Какво търсите?

Въглероден отпечатък

За да се възползвате от програмите за търговия с емисии и класификация на продукти, които Ви предоставят по-голяма конкурентоспособност, трябва да направите измерване на Вашия въглероден отпечатък. Вашият пазар също може да има квоти за въглеродни емисии и въглероден еквивалент, които да бъдат спазени, както и задължителни или доброволни изисквания за оценка и проверка на въглеродния отпечатък на Вашата организация.

Ние сме признат световен лидер в потвърждаването на емисиите парникови газове. Вашата организация може да разчита на нашия солиден опит в широка гама от международни проекти за промяната на климата. Ние можем да определим размера на емисиите парникови газове, произвеждани от Вашата организация, Вашата верига за доставки и по протежение на целия Ви продуктов жизнен цикъл.

Нашата оценка е приспособена, за да задоволи нуждите на Вашето производство и бизнес за задължително спазване и доброволно отчитане на емисиите парникови газове. Това е първата крачка към развитието на успешна стратегия за въглерода, която ще Ви помогне да намалите Вашия въглероден отпечатък.

Нашият екип за въглероден отпечатък предлага широка гама от услуги, включващи:

  • Утвърждаване на проектен план за гарантиране на действителни, дългосрочни и измерими намаления на количествата емисии
  • Проверка на системите и данните за компанията и мониторинг на проекта, за да се гарантира, че емисиите и тяхното редуциране се определят с точност, по последователен и прозрачен начин
  • Сертифициране на намаленията на емисии за регистрация и търговия

Демонстриране на Вашите постоянни подобрения във връзка с промяната на климата на заинтересовани страни и възползване от подобрената екологична ефективност и намалени оперативни разходи. Точната оценка може да покаже възможностите за нововъведение, което може да допринесе за засилването на Вашия корпоративен имидж.

Редуцирането на емисии са ценно качество за Вашата фирма. Редуцирането на Вашия въглероден отпечатък е по-добро както за Вашия бизнес, така и за околната среда. Обадете ни се днес за бързо и подходящо решение за Вашето справяне с въглерода.

Оценяването на Вашата квота за въглеродни емисии и измерването на действителния Ви въглероден отпечатък е лесно с услугите за справяне с въглерод от SGS. Свържете се с нашите експерти по околната среда днес, за да разберете как да намалите Вашите емисии от парникови газове и да проверите Вашия въглероден отпечатък.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services