Какво търсите?

Сертификация по BS 8555 - внедряване на системи за управление на околната среда

Клиентите, потребителите и заинтересованите страни все повече търсят екологично отговорни продукти и услуги. Те очакват от вас да отговаряте на екологичните стандарти и да демонстрирате ангажираност към околната среда в ежедневните операциина вашата фирма. Клиентите все по-често искат доказателство за тази ангажираност и следването на насоките BS 8555 е вашата възможност да покажете ангажираността си към еко-етиката.

BS 8555 предоставя на организациите ефективен начин за разпределяне на разходите за прилагане на генерична система за управление на околната среда. Освен подобрено съответствие със законодателството, много от нашите клиенти съобщават за повишен морал на служителите, в резултат от съзнанието, че са загрижени за околната среда. Одитът от SGS на системата за управление на околната среда (EMS) предоставя признание и независимо потвърждение на вашите постижения и отбелязва прогрес по пътя към получаването на ISO 14001 и/или EMAS сертификация.

Глобалният екип на SGS от квалифицирани водещи одитори има екологичните, техническите и законодателните познания, за да предостави най-значимите и професионални насоки за приложението на EMS, които ще ви съдействат при изпълнението на вашите екологични цели.

BS 8555 има шест ключови фази, всяка от които е разделена на редица ключови етапи. Ако изберете сертификация по BS8555, вашата организация работи в посока на постигане на критериите, дефинирани за всеки един от етапите, което на свой ред образува основата за проверка на всяка от фазите. Въпреки, че шестте фази трябва да се изпълнят последователно, оценката може да се направи за всяка отделна фаза в даден момент или на група от фази. Завършването на шестте фази води до регистрация съгласно признат екологичен стандарт (ISO 14001 и/или EMAS). Шестте фази на BS8555 включват:

  1. Установяване на основна линия
  2. Идентифициране и осигуряване на съвместимост със законовите и останалите изисквания
  3. Разработване на цели, показатели и програми
  4. Прилагане и действие на EMS
  5. Проверка, одит и преглед на управлението
  6. Потвърждаване на системата за управление на околната среда

Висококвалифицираните одитори на SGS не превръщат одитите в просто попълване на формуляри и проверка на вашата документна система. Те са обучени по глобално признатия "SGS начин" - те ви изслушват, като през цялото време са обективни и етични. Свържете се с нас, за да научите как можете да подобрите вашия екологичен отпечатък чрез възприемането на BS8555 с помощта на SGS.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги