Какво търсите?

Глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали на BRC

Всяка организация, занимаваща се с производство на всякакви видове опаковки и опаковъчни материали, може да демонстрира своята ангажираност към производството на безопасни, функционални и законни продукти, като бъде сертифицирана по този стандарт. Клиентите редовно изискват наличието на сертифициране, като част от своите процедури за одобрение на доставчици.

Ние сме одобрени от BRC да предлагаме сертифициране по глобалния стандарт за опаковки и опаковъчни материали на BRC, а нашата глобална мрежа ни позволява да предлагаме тази услуга независимо от вашето местоположение (или местоположението на вашите доставчици) на който и да било етап от международната верига на доставка. Важно е и това, че използваме одитори, които говорят местния език и са запознати с местната култура, което гарантира спазване на добрите практики за управление на безопасността.

Предимства на сертифицирането

Сертифицирането ще ви помогне да удовлетворите очакванията на Вашите клиенти чрез демонстриране на планове, програми и системи, изисквани от стандарта:

  • Система за управление на риска и опасностите за управление на рисковете чрез следване на поетапен подход.
  • Ангажираност на ръководството за осигуряване на достатъчно ресурси за постигане на стандарта.
  • Система за управление на качеството, която подробно описва организационните и управленските политики, необходими за осигуряването на структурна рамка за постигане на стандарта.
  • Поредица от необходими програми, насочени към основните екологични и оперативни условия, нужни за производството на безопасни и хигиенични опаковки и за контрола на общите рискове, обхванати от добрите производствени и хигиенни практики.

Защо да изберете сертифициране по глобалния стандарт за опаковки и опаковъчни материали на Британския консорциум на търговците на дребно (BRC)?

Стандартът на BRC е признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) – програма, която се стреми към хармонизиране на международните стандарти за безопасност на храните с подкрепата на най-големите търговци на дребно и производители на храни и опаковки в света. Признанието от GFSI означава, че можете да използвате глобалния стандарт за опаковъчни материали за хранителни продукти на BRC, за да изпълните изискванията на тези основни участници в рамките на една международно призната система за управление на безопасността на храните.

Свържете се с SGS още сега, за да разберете как можем да помогнем на вашата организация да подобри акредитацията си чрез сертифициране по стандарта за опаковки и опаковъчни материали на BRC.

Сертифициране от SGS по глобалния стандарт за опаковки и опаковъчни материали на Британския консорциум на търговците на дребно (BRC) – демонстрирайте съответствие със системите за управление на риска и опасностите, хигиената, безопасността на продуктите и качеството.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Other Services