Какво търсите?

Сертификация Bonsucro

Сертификацията Bonsucro осигурява прозрачно доказателство, че производството и веригата на доставка на захарна тръстика отговаря на тези стриктни изисквания. Независимата външна сертификация Bonsucro от SGS демонстрира вашето съответствие с изискванията на стандарта.

Сертификацията Bonsucro е разработена на основата на сертификацията на Better Sugarcane Initiative - група от заинтересовани страни в тази промишленост, които са били загрижени за социалните и екологични ефекти от производството на захарна тръстика. Bonsucro е асоциация на производители на захарна тръстика и преработчици по веригата, чиято цел е да се осигури устойчиво бъдеще за производството на захарна тръстика посредством социално и екологично отговорни инициативи.

Организациите, които искат да произвеждат и продават биогорива, които да се отчитат за целите на използване на възобновяеми източници в страна-членка на ЕС, трябва да бъдат оценени по критериите за устойчивост, изложени от Европейската директива за възобновяема енергия (2009/28/EC). Стандартът Bonsucro е одобрен от Европейската комисия като отговарящ на тези изисквания за устойчивост.

По време на одит спрямо Bonsucro и преди сертификацията, се оценяват ключови индикатори на производството, включващи вашия разход на енергия и вода, както и емисиите на парникови газове. Спазване на регулаторните изисквания, права на работниците, непрекъсната сигурна местна доставка на храни и други човешки фактори, които засягат ефекта на производството върху местното население, също се подлагат на оценка.

SGS е доверен глобален лидер в услугите за одит и сертификация, който притежава акредитация за Bonsucro сертификации. Нашата мрежа от одитори е висококвалифицирана във всички аспекти от производството на захарна тръстика, на веригите на доставка на захар и биогорива, както и на местните и международните регулации и указания. Те работят заедно с вас за постоянно подобрение на вашите операции и постигане на Bonsucro сертификация.

Bonsucro е една вълнуваща стъпка напред за отрасъла на захарната тръстика и биогоривата. Вашата сертификация Bonsucro ще ви даде предимство пред конкурентите, тъй като ще отговаряте на постоянно изменящото се търсене на потребителите. Свържете се със SGS, за да научите повече за сертификацията Bonsucro.

Днешните потребители искат гаранция, че продуктите, които купуват, съдържат съставки, идващи от екологично и социално отговорни доставчици.
Днешните потребители искат гаранция, че продуктите, които купуват, съдържат съставки, идващи от екологично и социално отговорни доставчици.
Днешните потребители искат гаранция, че продуктите, които купуват, съдържат съставки, идващи от екологично и социално отговорни доставчици.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги