Какво търсите?

Bluetooth

В SGS ние извършваме Bluetooth изпитване на широка гама от продукти и технологии, за да гарантираме, че вашите продукти съответстват на всички съответни стандарти. Тъй като сме акредитирани от SIG (Специална група по интереси), можем да тестваме вашия продукт и да издадем сертификат за Bluetooth.

Съществуват изисквания за три продуктови сертификата, които се прилагат за продуктите на Bluetooth - одобрение за радио, сертификат за ЕМС и сертификат за безопасност. Нашите експерти по безжични телекомуникации могат да ви консултират за изискванията за Bluetooth на вашия пазар.

Нашите услуги за издаване на сертификати за Bluetooth:

  • Сертификат за съответствие на Bluetooth с Директивата за радио и телекомуникационно терминално оборудване (R&TTE)
  • Тестване на продуктите на Bluetooth
  • Тестване на възможностите за взаимодействие на профила
  • Тестване за съответствие на протокола и профила
  • Тестване за съответствие на радиочестотата
  • Регулаторно тестване и типово одобрение

Нашите лаборатории за тестване са акредитирани от Bluetooth SIG и използват само одобрени тестери. Bluetooth е еталон за много големи компании в областта на телекомуникациите, ИТ и мрежовите отрасли. Вие може да сте сигурни, че ние ще проведем вашите тестове в съответствие със спецификацията на SIG, включително BITE тестване.

SGS е одобрен от Асоциацията на мобилни телекомуникации и интернет (CTIA) да извършва BT тестване на възможностите за взаимодействие, както и на специфичните изисквания за носители на Bluetooth.

Улеснете пътя на вашите продукти към пазара с тестването на Bluetooth на SGS и услугите за продуктови сертификати.

Еталонът за безжично свързване с малък обхват, Bluetooth®, предлага на потребителите удобството на безжичните връзки. Той опростява намирането и извършването на услуги между устройствата.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services