Какво търсите?

Bluesign - стандарт за текстил и химикали

Тескстилната индустрия среща много предизвикателства, някои от които са увеличаващите се цени на суровините, необходимостта от защита на околната среда и глобалната липса на ресурси като например вода. Успехът на този пазар означава отговорност по отношение на защитата на околната среда и потребителите, което означава приоритизиране на вашия екологичен отпечатък.

Стандартът за текстил и химикали bluesign® предлага независима система за одобрение в текстилната индустрия, вземайки предвид целия производствен процес, минимизирайки въздействието върху околната среда и опазвайки човешкото здраве. Той също ви помага да намалите производствените разходи, да увеличите конкурентноспособността и иновативността си и така подпомага бизнеса ви.

Потребителите все повече осъзнават не само собственото си въздействие върху околната среда, но и това на продуктите и услугите, които използват. Като резултат, потребителите желаят продуктите ви да имат прозрачни стойностни вериги и да предлагат високо качество и доказателства за безопасност и екологичност.

Скрийнингът по bluesign се справя с проблема в основите му. Вместо да изпитва вече готов продукт, той оценява всички входни потоци - от суровините до химическите компоненти и енергийните ресурси. Всеки компонент бива оценен, елиминирайки евентуално вредните субстанции преди дори да започнете производството.

Принципите на bluesign

Стандартът е изграден върху пет принципа:

  • Продуктивност на ресурсите
  • Безопасност на потребителите
  • Въздушни емисии
  • Водни емисии
  • Здравословни и безопасни условия на труд

Продуктивност на ресурсите
Целта е да се осигури максимално високо качество и добавена стойност на вашия продукт, използвайки минимално количество ресурси с възможно най-малко въздействие върху околната среда.

Безопасност на потребителите
Потребителската безопасност включва не само високото качество на текстилните изделия и липсата на риск за здравето, но също така и гаранцията, че спазвате всички принципи на екологичната устойчивост по време на производствения процес.

Въздушни емисии
Въздушните емисии трябва да спазват строго контролирани лимити през цялата ви производствена верига. Използването на компоненти с ниски емисии и оптимизирането на енергийното потребление намалява изхвърлянето на въглероден диоксид.

Водни емисии
Контролът върху водните емисии цели да вкара пречистена вода обратно в естествения цикъл, водейки до възможно най-малки замърсявания на реки, езера и морета. Можете да постигнете това като използвате екологично безвредни компоненти и оптимизирате производствените си процеси и преработката на отпадни води.

Здравословни и безопасни условия на труд
Те включват здравето и безопасността на служителите в текстилната индустрия. Това означава, че слабите места които съществуват локално, могат да бъдат открити и подобрени в съответсвие с регулациите.

Три стъпки до постигане на стандарт "Bluedesign"

Скрийнинг
Скрийнингът е първата стъпка към внедряването на стандарта bluesign Експертите провеждат пълен bluesign® скрийнинг за вашата компания. Тази оценка ви дава възможност да елиминирате опасните материали и други екологични рискове, но също така и установява най-икономичната употреба на вашите ресурси.

Внедряване
Този етап включва разрешаването на проблемите, установени по време на скрийнинга. Тази фаза е индивидуално разработена за нуждите на вашия бизнес и предлага конкретен план за внедряване.

Сертификация
По време на този последен етап от процеса, ние провеждаме тестове и проверки, за да може да сертифицирате конкретни ваши продукти и продуктови групи.

Глобалният печат за одобрение за екологичност, здравословност и продуктова безопасност bluedesign стандарт помага на вас и доставчиците ви да установите екологични стандарти за текстили без да правите компромис с функционалността, качеството и дизайна.

Глобалният печат за одобрение за екологичност, здравословност и продуктова безопасност bluedesign стандарт помага на вас и вашите доставчици да предлагате устойчиви продукти без да правите компромиси по отношение на функционалността, качеството и дизайна.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services