Какво търсите?

Тестване на биомаркери

За да попълним нашата серия от имуноанализи, ние днес предлагаме LC-MS/MS технология, която ни дава възможност да разширим нашето портфолио и то да включва повече биомаркери като стероидни и хормонални вещества в ниския диапазон на пикограма. Ние инвестирахме и в сферата на мултиплексирането, като използвахме суспензия на база топчета и платформи на база електро-хемилуминисценция, за да предложим устойчиви имунологични изследвания за прилагане в клинични изпитвания.

В SGS имаме над 20 години опит в услугите за разработване на изследвания и анализ на биомаркери и ги правим в две от нашите GLP лаборатории. Със 125 специалисти това прави нашите биоаналитични лаборатории едни от най-големите в Европа. Фармацевтичните и биотехнологични компании от всички големини ни избират за техен предпочитан партньор за биоанализи, тъй като имаме опита и знанията за разработване на нови изследвания – и поддържаме широкомащабни рутинни анализи на проби.

Независимо дали за тестване на ефективността или на безопасността на лекарствата при разработката, нашите услуги за биоанализ на биомаркери обхващат разнообразни терапевтични сфери, които включват:

  • сърдечносъдовата система;
  • централната нервна система (CNS);
  • метаболитните нарушения;
  • възпаления;
  • заболявания на шитовидната жлеза;
  • онкологични заболявания;
  • сексуалното здраве;
  • заболявания на костите;
  • алергии и респираторни заболявания;
В сътрудничество с екипа за клинични изследвания, SGS активно се занимава с разработки и удостоверяване на иновативни анализи на биомаркери.

Свързани услуги

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България